Hayvan Hastalıkları

Hayvan hastalıkları hakkında bilgiler ile genel hayvan hastalıklarının etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri yayınlanmaktadır.

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın ortaya çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metodları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri enfeksiyonları ve bu gruba dahil mikroorganizmaların genel karakterleri, hangi hayvan türünde hangi hastalıkları oluşturduklarını, bu hastalıklarla ilgili tanım, etiyoloji (etken), epizootiyoloji (hastalığın oluştuğu türler ve bulaşma şekilleri), patogenezis (etkenin vücutta izlediği yol), belirtiler (semptomlar), teşhis, sağıltım ve koruma tedbirleri açıklanmaktadır.

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve hemofilus enfeksiyonları gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda genellikle solunum sistemi, daha az olarak da deri ve genital sistem enfeksiyonları ile karakterize hastalık tablosu oluşturur.

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonlarının yapıcı faktörleri, semptomları, zoonotik özellikleri, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella enfeksiyonları insan ve hayvanlarda en önemli gastrointestinal (mide-barsak) hastalıklardan ikisidir. Bu mikroplar bazen başka dokularda veya sistemik (bütün vücudu etkileyen) karakterde hastalık durumlarına da yol açabilirler.

Escherichia Coli (E.Koli)‘ler normal dışkıda çok sayıda bulunur. Bunların bazı tipleri patojeniktir.Daha fazlasını oku »Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları