Hayvan Hastalıkları

Hayvan hastalıları hakkında bilgiler ile çeşitli hayvan hastalıklarının etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri paylaşılmaktadır.

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Antraks (Anthrax) (Şarbon) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın ortaya çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metodları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.

Antraks (Anthrax) (Şarbon), (şarbon) hemen hemen tüm sıcakkanlı hayvanlar ve insanlarda rastlanan septisemik özellikte enfeksiyöz bir hastalıktır. Antraks bilinen hayvan hastalıklarının en eskisi ve en çok zarar verenlerinden birisidir. Hastalık tüm dünyada yaygın bir dağılım göstermekte olup zoonoz bir özellik taşımaktadır.Daha fazlasını oku »Antraks (Anthrax) (Şarbon)

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri Enfeksiyonları

Mikobakteri Enfeksiyonları ve bu gruba dahil mikroorganizmaların genel karakterleri, hangi hayvan türünde hangi hastalıkları oluşturduklarını, bu hastalıklarla ilgili tanım, etiyoloji (etken), epizootiyoloji (hastalığın oluştuğu türler ve bulaşma şekilleri), patogenezis (etkenin vücutta izlediği yol), belirtiler (semptomlar), teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri açıklanmaktadır.

Mikobakteri Enfeksiyonları ve bu gruba dahil mikroorganizmaların genel karakterleri, hangi hayvan türünde hangi hastalıkları oluşturduklarını, bu hastalıklarla ilgili tanım,Daha fazlasını oku »Mikobakteri Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda genellikle solunum sistemi, daha az olarak da deri ve genital sistem enfeksiyonları ile karakterize hastalık tablosu oluşturur.

Pastörella ve hemofilus cinsi mikroorganizmalar çeşitli hayvan türlerinde ve insanlarda özel enfeksiyonlara neden olurlar, ayrıca çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlara sekonder olarak katılırlar. Özellikle üst solunum yollarının viral ve bakteriyel orjinli enfeksiyonlarında sıklıkla izole edilen mikroorganizmalardır.Daha fazlasını oku »Pastörella ve Hemofilus Enfeksiyonları

Streptokok ve Stafilokok Enfeksiyonları

Streptokok ve Stafilokok Enfeksiyonları

Streptokok ve Stafilokok enfeksiyonlarının semptom, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Streptokoklar insan ve hayvanlarda çeşitli lokal ve yayılmış enfeksiyonlara neden olurlar. Bazı streptokoklar ise normal hayvanların üst solunum yollarında ve barsak kanalında bulunur ve hayvanlarda direncin belirgin bir ölçüde kırılması halinde patojen hale geçerler. Ayrıca çeşitli yerlerde, süt besinlerinde saprofit ve patojenik olarak bulunan bazı streptokoklar hijyen bakımından önemlidir.

Daha fazlasını oku »Streptokok ve Stafilokok Enfeksiyonları
Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonlarının yapıcı faktörleri, semptomları, zoonotik özellikleri, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella enfeksiyonları insan ve hayvanlarda en önemli gastrointestinal (mide-barsak) hastalıklardan ikisidir. Bu mikroplar bazen başka dokularda veya sistemik (bütün vücudu etkileyen) karakterde hastalık durumlarına da yol açabilirler.

Escherichia Coli (E.Koli)‘ler normal dışkıda çok sayıda bulunur. Bunların bazı tipleri patojeniktir.Daha fazlasını oku »Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları