Veteriner Terimleri Sözlüğü

Veterimer Terimleri

Veteriner terimleri sözlüğü çalışmalarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz terim ve kısaltmaları içeriyor. İhtiyaç halinde başvurabileceğimiz kaynaklar arasında olması için terminoloji‘ye yeni terimler eklendikçe sözlük güncellenecektir. Bulmak istediğiniz terimi arama kutucuğuna yazarak arama yapabilirsiniz. Doğru yazılışından emin olmadığınız terimlerin bir kısmını yazmanız eşleşen sonuçları getirecektir.

TerimAçıklama
EnfeksiyonBir mikroorganizmanın vücuda girmesi, kolonize olması, ona karşı antikorların şekillenmesi ve fakat klinik bulguların olmasının gerekmediği durum.
EnteritisBarsak yangısı.
AsidosisKanda veya herhangi bir sıvıda asitliği sağlayan kimyasal maddelerin artışı.
SpondilitisOmur eklemi yangısı, omurga iltihabı.
SinovitisEklemin sinovyal zarının yangısı. Yangıyla ilgili ödeme bağlı dalgalanma gösteren şişkinlikle belirgindir. Eklem iltihabı.
TortikollisBoynun bir yana çarpık kalması, çarpık boyunluluk.
Covid-19Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsü. SARS-CoV-2 Enfeksiyonu
ArtritisEklem yangısı.
MetastazBir hastalığın bir organdan diğerine kan veya lenf yolu ile taşınması. Yayılım, sıçrama.
SeptisemiKanda mikroorganizmaların bulunması ile oluşan hastalık tablosu.
KonjestiyonKan toplanması, göllenme.
ToksemiKana karışan toksinlerle meydana gelen kan zehirlenmesi.
Koronavirüs (CoV)Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsü.
CoronaTaç, çelenk. 2. Taç veya çelenge benzeyen yapı.
Bipolarİki kutuplu görünüm.
KolostrumDoğumdan sonra meme bezi tarafından salgılanan ve maternal antikor adı verilen bireyi doğumdan hemen sonra enfeksiyonlardan koruyan maddeleri içeren, sütün modifiye şekli.
PatojenHastalık yapma yetisindeki mikroorganizma.
Fakültatif anaerobOksijenin hem bulunduğu hem de bulunmadığı ortamlarda üreyebilen.
Fakültatif patojenKonakçı direnci kırıldığında hastalık oluşturan.
PektoralGöğüs bölgesine ait.
PredispozeHastalık durumunu hazırlayan.
PlöreziPlöra yangısı
VeneralÇiftleşme yolu ile bulaşma
İnkubasyon süresiBir hastalık etkeninin vücuda girmesi ile hastalık tablosunun ortaya çıkması arasındaki süre.
X faktörüHemin özelliğinde büyüme faktörü.
V faktörüKoenzim yapısında büyüme faktörü
BronkopnömoniBronş ve akciğerlerin birlikte yangısı
AntibiyogramBakterilerin duyarlı olduğu antibiyotikleri ortaya koyan test
ReaktörTaşıyıcı
AnteriorÖn tarafta bulunan
Peteşi (Peteşial)Noktalar halinde kanama
İnfertiliteKısırlık
İnaktifCansız
NeonatalYeni doğanlarla ilgili
SporadikTek tük vakalar halinde
KotiledonYavru zarlarıyla uterus'un bağlantı yerleri.
UterusDöl yatağı
İzolasyonHastalık etkeninin ayrılması
İdentifikasyonHastalık etkeninin kimliğinin tespiti.
AsidorezistanAside dayanıklı
PleuriziPleuza iltihaplanması
GenitalCinsel organa ait
PPLOPleuro-pneumoniae benzeri organizma
LarenksGırtlak
KareözKazefiye olmuş.
KalserözKalsifiye olmuş.
PPDPurifiye (saflaştırılmış) protein derivandı türevi.
EkzotoksinMikroorganizmanın salgıladığı toksin
Kronik diyareSüregen ishal
Formalin%40'lık formaldehit.
ApopleksiFelç, inme.
AsfeksiSolunum durması, boğulma
EkimozKan damarlarının yırtılmasından dolayı, kanın deri altında toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor renk alması.
HiperemiBir bölgeye kan hücumu.
İnsidensBir hastalığın belli zaman aralığında belli bir populasyonda görülme sıklığı ve oranı.
Konvulsiyon/ KonvulziyonÇırpınma. İskelet kaslarının istek dışında olan şiddetli ve seri halde spazmları.
PustulerSivilceli
PutrefikasyonKokuşma, çürüme.
SiyanozDeri ve mukozaların morarması.
ParalizFelç.
Farenk/ FarenksYutak.
NekrotikNekroze olmuş.
NekrozDoku çürümesi.
NörotoksinSinirleri etkileyen toksin
SpazmGenellikle iskelet kaslarında ve düz kaslarda oluşan kas veya kas gruplarının istemsiz kasılması.
SpazmodikKısıcı
KontraksiyonGerilme
Terminal
TerbolabilIsıya dayanıksız.
LetalÖldürücü.
PalpasyonElle muayene.
KrepitasyonÇıtırtı.
İnfiltrasyonDoku arasına sızma.
EnsizyonYarım.
İntoksikasyonZehirleme.
AlimenterSindirim sistemi yolu ile.
SubmukozaMukoza altı.
EnterotoksemikBarsak yolu ile zehirleme.
EnzootikYerel karakterde.
HemorojiKanama.
HemolitikKan eritici.
KondisyonBeslenme durumuna göre vücut yapısı.
İnfarktusBir bölgeyi besleyen kan damarının tıkanması sonucu o bölgede nekroz oluşması.
İkterusSarılık.
Hemoglobinuriİdrarla hemoglobin çıkması.
HematuriKan işeme.
İnvazyonİstila.
KongulasyonPıhtılaşma.
CerahatAlyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısı, irin, yara.
PiyogenCerahat yapıcı.
PurulentCerahatlı.
OralAğız yoluyla.
ParenteralAğız dışındaki yollarlar, haricen.
Prograsifİlerleyici.
İnterdijitalTırnaklararası.
EpidermisÜst deri.
MobiditeHastalığa yakalanma oranı.
SpektrumKapsam genişliği.
Aerobik üremeOksijen bulunan ortamda üreme.
AbortusGebelerde yavru atımı.
MastitisMeme yangısı.
Anoreksiyaİştahsızlık.
LakrimasyonGözyaşı akıntısı.
KeratitisGözün kornea tabakasının yangısı.
KonjuktvitisGöz konjuktivalarının yangısı.
Hiperimmun SerumBelli bir mikroorganizmaya karşı içinde bol miktarda antikor içeren serum.
ArtritisEklem yangısı.
PanoftalmiGözün bütün tabakalarının yangısı.
PerikarditisPerikard iltihabı.
PerikardKalbin dış zarı.
PerihepatitisKaraciğer çevresi iltihabı.
MiyokartKalp kası.
EkzantemaDeri üzerindeki kızartı, leke ve kabarcıklar. Exanthema
AntemortemÖlümden önce.
CPEVirus çoğalması veya virus komponentlerinin sentezlenmesi sonucu çok defa hassas hücre kültürü sistemi içinde meydana gelen morfolojik hücre bozuklukları.
FotofobiIşıktan korkma.
HiperkeratozDerinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi.
LökositAkyuvar.
MorbiditeBir populasyonda hasta olanların tüm populasyona oranı.
MortaliteBir populasyon içinde ölenlerin tüm populasyona oranı.
PatognomonotikBir hastalığın özel belirtisi.
PleomorfikBirçok değişik şekiller gösteren.
Post mortemÖlümden sonra.
BalanopostitisPenis ve kılıfının birlikte yangısı.
CoitalÇiftleşme ile ilgili.
HemagutinasyonViral hemaglitinasyon anlamındadır. Virus tarafından alyuvarların çöktürülmesi
Hemaglutinasyon inhibisyonAlyuvar çöküşünün spesifik antikorlar tarafından engellenmesi.
KontaminasyonBir yerin veya materyalin mikropla bulaşık hale gelmesi.
RinotraheitisBurun ve soluk borusunun birlikte yangısı.
VulvovaginitisDöl yatağı ve vagina'nın birlikte yangısı.
MukozaBoşluklu organların (barsak gibi) iç yüzeyini kaplayan hücreler dizisine verilen
PapulEpitel hücresi çoğalmasıyla deri ve mukozada oluşan çıkıntılı kabarıklar
ProliferatifHücrelerin aşırı çoğalmasıyla karakterize.
Pustülİçinde sıvı bulunan vezikül.
Vezikülİçinde sıvı bulunan epitel keseler. Kabarcık.
EpitelTek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, epitelyum. Deri ve mukoza yüzeylerini örten hücrelerin oluşturduğu tabaka.
AllotriofajiYenilmez şeylere karşı duyulan anormal iştah.
HidrofobiSudan korkma.
KonstipasyonKabızlık.
Negri CisimciğiGanglion hücrelerinin sitoplazmalarındaki tipik inkluzyon cisimcikleri.
ParaliziGenel felç.
PareziKısmi felç.
TenesmusAğrılı işeme.
VirionOlgun virus partikülü
In vitroLaboratuvar koşullarında. Canlılarla ilgili biyokimyasal işlemlerin yapay ortamda yapılması.
In vivoCanlı vücudunda.
AfiniteYakınlık, meyil.
Sitopatik etkiVirusların hücre kültürlerinde oluşturduğu değişiklik.
Kloakal aşılamaKloakaya bir fırça yardımı ile aşı materyalinin sürülmesi.
Folikül aşılamaKanat tüylerinden birkaç tenesinin koparılarak bu bölgeye aşı materyalinin sürülmesi.
lntraokuler aşılamaGöze damlatma tarzında aşılama.
Muskuler tremorKaslarda titreme.
LenfoproliferatifLenfositlerin çoğalması ile karakterize durum.
Bursa fabriciusKanatlılarda klokanın hemen üzerinde bulunan ve humoral bağışıklıktan sorumlu organ.
AttenueZayıflatılmış.
Polivalan aşıBirden fazla virüs suşunu içeren aşı.
Vertikal bulaşmaYumurta yolu ile anneden yavruya bulaşma.
Lateral bulaşmaSürü içinde bulunan hayvanlar arasındaki bulaşma.
Addison HastalığıBöbrek üstü bezlerinin salgılama yetersizliğinden kaynaklanan hastalık.
AerobYaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma.
Akciğer ÖdemiAkciğerdeki toplardamarların içerisindeki baskının aşırı bir biçimde yükselerek, aşırı miktarda kanın, bu toplardamarları parçalayarak alveoller (hava kesecikleri) içerisine girmesi.
AmphibiaHem suda hem karada yaşayabilen, ve bütün dört bacaklı omurgalıları içeren hayvanlar alemi sınıfı. Ayrıca iki yaşayışlılar, amfibiler ya da amfibyumlar olarak da bilinirler.
AnabolikMetabolizmanın yapım reaksiyonları. Vücutta protein sentezinin artması ve bu etkiye bağlı olarak kas kitlesinin artması.
AnaerobGelişmesi için solunumda oksijen (hava) olmaması gereken ortam.
Apnöstik merkezİnspirasyonun (nefes alma) devam etmesini sağlayan merkez.
Asthma (Astım)Solunum yollarının, aşırı derecede duyarlı olması ve bazı etkenlerle zaman zaman daralması durumu.
AsitSuyla hidrojen iyopları üreten hidrojen bileşimleri.
AtrofiDokunun büzülmesi, küçülmesi.
Bazal MetabolizmaCanlının tam dinlenme sırasında kas hareketi yapmadan, vücuttaki canlılık olaylarının sürmesi için gereken enerjiyi sağlayan metabolizma.
Cushing sendromuKortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünü.
DehidrasyonBir canlının vücudunda aşırı su kaybı oluşması. Halsizlik, buna bağlı olarak sürekli uyuma isteği, tansiyon düşmesi ve vücut direncinin azalması gibi sonuçları vardır.
DiyabetajenikDiyabet (şeker hastalığı) oluşturan. Farmakolojik yöntemler arasında streptozotosin ve alloksan en çok kullanılan diyahetojenik ajanlardır.
EkzokrinDış salgı yapan, salgısını kanal aracılığıyla belli bir organ boşluğuna veya vücut dışına boşaltan.
Elekrolit dengeHücre içi ve dışı sıvısındaki madensel iyonların eşit yoğunlukta bulunması.
Emphysema (Amfizem)Alveollerin esnekliklerini kaybettikleri, aşırı derecede gerilip uzadıkları ve yırtıldıklan zaman meydana gelen durum.
Endokrinİç salgı anlamında. Yunanca endo (içinde) ve krinein (salgılama) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.
EndotelDolaşım sisteminin tüm yapılarının (kalp boşlukları, kılcal ve toplardamarlar ile lenf damarları) iç yüzünü örten, tek sıra yassı hücrelerden oluşmuş çok ince katman.
EnsefalitisBeyin dokusunda meydana gelen yangı durumu, beyin iltihabı.
EnzimBir kimyasal tepkimeye sebep olan ve tepkimenin hızını arttıran ve çoğuunlukla protein yapısında olan organik madde.
FagositozHayvansal hücrelerin katı besin maddelerini, vezikül oluşturacak biçimde, sitoplazmalarına almaları. Hücre yemesi.
FarmakolojiCanlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalı.
FasikülSinir, kas ve kollajen lifler gibi uzun yapıların bir araya gelmesiyle oluşan ve çıplak gözle ya da mikroskopla görülebilen, iğcik ve demet şeklinde yayılan anatomik yapı.
FermantasyonBir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, oksijenin olmadığı durumlarda, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayı. (Glikoz yoluyla ATP enerji) üretimini sağlayan en önemli biyokimyasal süreçtir.)
Flamentİplik şeklinde ince uzantı, lif şeklinde ince uzun oluşum, iplikçik
Filiform (papilla)Dilin uç kısmında ipliksi veya lifsi papil (çıkıntı).
Folikülİçinde yumurta hücresini barındıran ve onu besleyip koruyan keseciğe verilen isim.
Fungiform (papilla)Dilin yan ve uç kısımlarında yerleşen, tat alma fonksiyonu olmayan, mantar şekilde papil (çıkıntı).
Glikolitik (yol)Glikozdan başlayarak pirüvik aside kadar devam eden reaksiyon serisi.
GlikoproteinŞeker ve aminoasitlerden oluşmuş organik moleküller için kullanılan genel terim. Çoğunluğu protein olan bileşiklerin karbonhidratlarla oluşturduğu kompleks.
GonadÜreme hücrelerini meydana getiren üreme organları. Yumurtalık ya da testis. Üreme hücrelerinin üretildiği organlar.
GonadalYumurtalık ile ilgili.
Granüloza hücresiFolikülü çevreleyen ve yumurtlamadan sonra luteal hücrelere dönüşen hücre katmanı.
HidrofilikBir molekülün hidrojen bağları kurarak suya bağlanabilme özelliği. Yunanca hidros (su) ve filia (arkadaşlık) sözcüklerinden türetilmiştir.
HipokalsemiKanda kalsiyum düzeyinin düşmesi.
HomeostasisYaşam için en uygun koşulları uyum sağlamak üzere hücre içi ve dışı sıvıların organizma tarafından sabit ve dengede tutulması.
İmmunoglobulinVücudun hastalıklarn karşı savunmasında çok önemli göreve sahip olan, kanda bulunan proteinler.
İmmünohistokimyasalAntijen-antikor reaksiyonlarından yararlanarak, immunofloresans ya da immunperoksidaz yöntemleri kullanılarak yapılan, tanı ya da araştırmaya yönelik mikroskopik çalışmaları niteleyen sıfat.
İmmunostimülanBağışıklık uyaranı.
İntrinsik faktörMidedeki pariyetal hücreler tarnfından salgılanan, B12 vitamini emilimi için gerekli glikoprotein.
KardiyoregülatörKalp ve damar sistemi üzerinde düzenleyici görev yapan.
KatekolaminSinir uyarılarının iletilmesinde görev alan, sempatik sistemin uyarılmasını sağlayan ve biyolojik etkinliği olan maddeler. Epinefrin, norepinefrin, dopamin.
Kızgınlık DöngüsüÜreme kanallarında morfolojik değişiklikler ve bazı davranış değişikliklerine yol açan hormonal olaylar serisi.
KorteksBir organ ya da yapının dış tabakası.
KristaloitBir sıvı içinde kolayca dağılan, doku membranlarından kolayca geçen ve kristalize olabilen.
KuluçkaBir kuşun embriyosunun yumurta içerisinde belli bir sıcaklıkta ve belli bir sürede gelişme dönemi.
LipofillkYağı seven, yağa benzeyen ve yağ özelliği gösteren.
LipolitikLipit ve lipit türevlerini parçalayabilme özelliği.
LipoproteinHem protein hem lipitlerden oluşan biyokimyasal bileşimler.
LumenKan damarları ve içi boş orgartların içindeki boşluk.
MakrofajKan dokusundaki monositlerden farklılaşarak oluşan, mikroorganizmaları fagosite edip (yiyip) yok eden hücre.
Mammotrop (Laktotrop) HücrelerHipofiz ön lobunda bulunan, prolaktin salgılayan hücrelere verilen ad.
Mekik İplikçikleriHücre bölünmesi sırasında, hücrenin ortasına doğru mekik şeklinde oluşan ipliksi yapı.
Mineral maddeDoğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal ÖZ yaplıarı olan inorganik kristalleşmiş katı cisim.
Mitoz BölünmeHücre çekirdeğindeki kromozomun kendi kopyasını oluşturarak iki eş hücre oluşturması süreci.
NöroendokrinSinir sistemi ve iç salgı bezlerle ilgili olan.
NöromüskülerSinir sistemi ve kas ile ilgili oJan.
NötrleşmeHerhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturma işlemi.
Oositİnsan ve memeli hayvanlarda dişi üreme hücresi (yumurta).
OsteoklasiKemik dokusunu emilime uğrayabilen ve ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi.
OsteomalasiKemikleşmedeki bir bozukluk nedeniyle, kemiklerin sertlik ve dayanıklılıklarımn kaybolması.
PatolojiYunanca pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşan ve hastalıkların bilimsel yönden incelenmesi anlamında kullanılan sözcük.
PermeabiliteBir zarı, belli maddeleri geçirebilme yeteneği.
PlasentaAnne ve cenine (yavruya) ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organ. Anne ve bebek arasında beslenme ve madde alış verişini sağlayan organ. Yavru zarları.
PneumoniBakteri, virüs ve nadiren parazitlerin neden olduğu akciger enfeksiyonu, zatürre.
Pnömotaksik MerkezApnöstik merkezi inhibe eden ve inspirasyonu (nefes alma) baskılayan merkez.
PolariteBir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik.
Polipeptid Zinciri10 ile 100 arasında aminoasit içeren aminoasitler zinciri.
Primer AldosteronizmBöbrek üstü bezi korteksinde, genellikle tümöre bağlı, aşırı miktarda aldosteron salgılanımı (Conn sendromu).
ProliferasyonHücre sayılarının hızla artması.
ProstatErkeklerde, boşaltım sisteminin sonunda, mesane ve dış idrar kanalı arasında bulunan, kestaneye benzeyen ve meninin sıvı kısmının oluşturulmasına yardımcı bir organ.
ProtoporfirinBirbirlerine metil köprüleriyle bağlı 4 pirol halkasından oluşmuş porfirin türevi. Demir içeren protoporfirin "hem" olarak bilinir.
PsikofizyolojiKişiler arası ve çevresel ilişkileri düzenleyen psikolojik davranış biçimleri ile fizyolojik süreçler arnsındaki ilişkileri inceleyen psikoloji dalı.
PuberteErgenlik, buluğ çağı.
RadyolojiX ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılması.
RaşitizmÇoğunlukla çocuklarda görülen, D vitamini eksikliğine bağlı olan kemik hastalığı.
RefleksVücudun dışandan gelen ışık ses gibi bir uyarıda ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesi.
Retiküler FormasyonBeyin sapı orta bölgesinde bulunan sinir yumağı içeren bir ağ.
Saccus ViteliinusEmbriyonun gelişme ve büyüme sürecinde kullanacağı besinleri içeren kesecik (Vitellus kesesi).
SalisilatRenksiz, kristal yapıdaki bir organik asit, salisilik asit tuzu.
SemenTestis ve yardımcı bezler tarafından salgılanan sıvı. Meni.
SentezBirden fazla maddenin kimyasal bir olayda kendi özelliklerini kaybedip, yeni özellikte bir madde meydana getirmeleri özelliği.
Sirkumvalat (papilla)Dilin arkasına yeşleşmiş acı ve ekşiden sorumlu papil (çıkıntı).
SitolojiHücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerrdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalı.
Şilomikronİnce bağırsağın emici hücreleri tarafından oluşturulan büyük ebatlı lipoproteinler.
ÜreAzotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan madde.
VazomotorKan damarlarının duvarlarındaki kaslara gelen, damarların genişleyip daralmasını sağlayan sinirler.
VolümHacim, miktar.
Yapağıilkbaharda kırkılan koyun tüyü, yapak.
ZigotBiri anne ve biri babadan gelen iki üreme hücresinin birleşmesi sonucu oluşan diploid hücre.
AnotArtı (+) yüklü iletken uç.
AsidikTepkimelerde H+ iyonu verebilen moleküllerdir. Asidik sıvılann pH'ı 7'den düşüktür.
BazNükleik asitlerin (DNA ya da RNA) yapısında yer alan azotlu bileşiklerdir. Bunlardan adenin ve guanin çift halkalı olan pürinler sınıfında sitozin, timin ve urasil ise tek halkalı olan pirimidinler sınıfında yer almaktadır.
FenotipBir canlının hem genetik (genotip) hem de dış etkenlerin etkisiyle (çevre) ortaya çıkan yapısal, gelişimsel, biyokimyasal ve fizyolojik özelllklerinin tümüdür. Yine genotipte olduğu tek bir karakter açısından fenotip olarak ifade edilir.
FertilizasyonErkek ve dişi gametlerin bir araya gelmesi.
Flow CytometryHücre ve kromozom gibi mikroskobik parçacıkların tanımlanması ve sayılması amacıyla kullanılan laser ve elektrik donanımlı alet.
Belirteç (marker)Genom üzerindeki yeri ve işlevi bilinen, ancak başka bir bölgenin belirlenmesi ya da tür, ırk veya birey ayrımlarının yapılmasında kullanılan genom DNA bölgeleridir. Belirteçler özellikle gen haritalarında, birey ayırımında ya da popülasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.
GenDNA iplikçikleri üzerinde bir molekül RNA sentezlenmesiyle oluşan yapılar. Kalıtımın temel birimidir. Kalıtım materyallerinde depolanan bilgi gen adı verilen birimlerce düzenlenir.
BiyomedikalTıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalı.
CryptorchidismTestis torbasında testislerin tek veya çift taraflı olarak bulunmaması durumu.
Dimerİki molekülün birbirine bağlanarak daha büyük bir makromolekül oluşturması.
DiploitBir türe özgü iki tam haploit kromozom setine sahip olma durumu.
DNAFosfat, şeker ve bazlardan oluşan ve deoksiribonükleik asitin kısaltması olan DNA, canlının tüm genetik talimatlarını taşımaktadır. Tüm organizmalar ve bazı virüsler için kalıtım materyalidir.
DonHayvanlarda kıl ve derinin rengini ifade etmek amacıyla kullanılan terim.
EksonükleazDNA moleküllerini 5'-3' ya da 3'-5' yönünde hidrolize eden enzim.
EkstrasellülerHücre dışı.
EmbriyoYumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigotun bölünmeler geçirmeye başlamasıyla eriştiği gelişim basamağı. Döllenmiş yumurta hücresinin, ardı ardına mitoz bölünme geçirmesiyle oluşan.
EpigenetikGenomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle fenotipe farklı yansıması. Örnek olarak gende çeşitli bölgelere metil (CH3) eklenerek ifade edilmesinin engellenmesi.
EradikasyonBir hastalığın ortadan kaldırılması, yok edilmesi.
GenomCanlıların en temel birimi olan hücredeki özelliklerin ortaya çıkarılmasında kullanılan genetik bilginin tamamı. Bir canlının kromozomlarındaki genlerin tümü.
GenotipBir canlıya ebeveynlerinden aktarılan kalıtım materyalindeki genleri ifade etmektedir ve belirli bir karakter yönünden genotip olarak ifade edilir.
GonozomCinsiyetle ilgili X ve Y kromozomları.
HemozigotiBir genin allellinin bulunmaması durumudur. Memelilerde X kromozomu üzerindeki bir genin Y kromozomunda, kanatlılarda ise Z kromozomunda bulunan bir allelin W kromozomunda bulunmaması gibi.
Hemolitik SarıllıkFarklı kan gruplarına sahip olan tay ve yavruda anne kanında oluşan antikorun tay tarafından anne sütü ile alınması ve yavruda bulunan karşı antijenler ile reaksiyona girip sarılık oluşturması.
HermafroditHem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlı anlamına gelmektedir.
HidrofobikKimyasal yapısı nedeniyle suda çözünmeyen ve kendisi gibi moleküllerle hidrofobik etkileşimler sayesinde bir arada kalabilen moleküle verilen isim.
Homolog kromozomDiploit bir organizmada morfolojik olarak birbirinin aynı olan kromozomlar.
İnfertilÜreme yeteneği zayıf, dölverme yetisini kaybetmiş birey.
iyonize edici radyasyonTemas ettiği molekülün atomlarından elektron koparmaya yetecek kadar yüksek enerjiye sahip radyasyon.
İzotipFenotipik olarak birbiriyle aynı özellikleri taşıyan, birbirine tıpatıp benzeyen fertlere izotip fertler denilmektedir. Eştiplilik.
Kan grubu faktörüAntijenik belirleyici.
KaryotiplemeBir hücredeki kromozomların, homolog eşleriyle yan yana getirilerek belli bir düzene göre sıralanması.
KastrasyonErkek hayvanın kısır hale getirilmesi istenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıklann veya erkek organların çiçek tozu-polen saçacak duruma gelmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştınlması.
KatodEksi (-) yüklü iletken uç.
KendileşmeAynı bitkinin erkek ve dişi organlan arasında meydana gelen tozlaşma. Kendileşme sonucu, ebeveyne çok büyük oranda benzeyen saf döller meydana gelmektedir.
KısrakDişi at.
KlonlamaYetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeğinin, hücre çekirdeği çıkartılmış bir embriyo hücresine aktarılmasıyla verici canlının kopyalanması işlemi.
KolloidalBakıldığında veya mikroskopla incelendiğinde homojen görünen ancak bekletildiğinde kendini oluşturan fazlara ayrılan sıvılar. Jelatinimsi.
Komplementer diziBir DNA iplikçiğinin bazları karşısına hidrojen bağları kurularak sentezlenen ya da eklenen özgül dizi.
KromozomCanlılarda kalıtımı sağlayan ve genleri taşıyan moleküler yapılar.
MaternalAnne kaynaklı, anneden geçen.
MatriksMitokondri içerisindeki plazma.
MelezlemeAynı tür içerisinde, farklı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmeler.
MetabolizmaCanlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü.
MismatchBazlar arasındaki yanlış eşleşme.
Monohibrit çaprazlamaİki farklı gametin, tek bir kalıtsal karakter yönünden birbiriyle çaprazlanma olayı.
MorfogenezBir canlının gelişmesi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması.
MutagenezisMutasyon oluşumu.
MutantDNA'sında normal dışı deglşiklik olan, mutasyona uğrayan.
Nicel karakterBoy, ağırlık, verim özellikleri gibi populasyondaki bireyler arasında oldukça farklı değerler alabilen ve ölçümlerle anlaşılabilen karakterler.
Nitel karakterRenk, şekil gibi daha çok gözle görülebilir olan ve populasyondaki bireyler arasında çok farklı sınıflar oluşturmayan özellikler.
NükleotidBeş karbonlu şeker (pentoz), bir fosfat ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir bileşik.
Okazaki parçalarıDNA'nın kesintili ipliğini oluşturmak üzere birbirine bağlanan kısa yeni sentezleşmiş DNA parçaları.
OligonükleotitKısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA dizisi.
OndülasyonBir kılda görülen kıvrım sayısı (kıvrım sayısı/kıl uzunluğu)
OtosexingOtomatik olarak cinsiyetin belirlenmesi. Z kromozomu üzerinde taşınan renk gibi bazı özelliklerden yararlanarak cinsiyetin belirlenmesi olayı.
PaternalBaba kaynaklı, babadan gelen.
PiperidinProteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiğidir ve kırılmalara yol açar.
Plazma membranıHücre membranı.
Polimeraz zincir reaksiyonuKalıp DNA'da istenilen bir bölgenin bazı kimyasallar ve özel sıcaklık koşullan altında laboratuar ortamında çoğaltılması işlemi.
PolimerizasyonKüçük moleküllerin birleşerek, genellikle büyük molekül ağırlıkta bir bileşik oluşturması işlemi.
PopulasyonBelli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin tümü. Her türlü canlı varlığın sayısal olarak yoğunluğu ve dağılımı.
Prob20-1OO nükleotid uzunluğundaki DNA parçaları. Genellikle floresan boyalarla işaretlenerek bir reaksiyonun oluşumunu kontrol için kullanılırlar.
Pronükleus (pronüklei)Döllenme aşamasında sperm yumurta içine girdikten sonra ancak sperm ve yumurtanın sahip oldugu çekirdeğe verilen isim.
ProtoloplazmaHücre içerisindeki sitoplazma ve organellerin tamamı.
RadyoaktifÇekirdek bozunması yoluyla radyasyon ışını saçan madde.
Rekombinant DNADoğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çogunlukla farklı biyolojik türlere ait DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilip yeni birleşimler sonucu elde edilen DNA molekülüne verilen isimdir.
Replikasyonİki polinükleotitten oluşan heliksin replikasyon enzimleri yardımıyla açılarak DNA'nın kendini yarı korunumlu olarak eşlemesi işlemi, DNA'nın self duplikasyonu.
Replikasyon çatalıAtasal ipliklerinin birbirinden ayrıldığı ve yeni iki ipliğin sentezlenmeye başlandıgı DNA bölgesidir.
RNARibonükleik asitin kısalımasıdır. Bazı vürüsler için kalıtımın materyali olmakla beraber başlıca görevi tüm canlılarda DNA'dan protein üretimidir.
SendromBir hastalığı karakterize eden, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, aynı anda ortaya çıkarak tek bir olgu olarak kendilerini gösteren belirtiler bütünü.
Servis periyoduİneğin doğum yaptıktan sonra başlayıp tekrar gebe kalıncaya kadar geçen süre.
SfingomiyelinHayvansal hücre membranının ana bileşenlerinden biridir.
SinapsisHücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmeleri.
TamponAsit ve bazların bir araya gelerek oluşturdukları tuzdan oluşan, pH değişmesine direnç gösteren özel pH değerine sahip bir sistem veya çözelti, buffer.
TautomerlerBirbirine dönüşebilen, keto ve enol adlı benzer yapılardır. İki yapının birbirine göre farkı yalnızca karbonlar arası çift bağın ve alfa hidrojeninin yerinden kaynaklanmaktadır.
TransformasyonBir karakteri belirleyen kalıtsal bilginin aktarımıyla yeni jenerasyonlarda bu karakter özelliklerinin görülmesi.
TranskriptTranskripsiyon sonucu oluşan yeni ürün.
TranslasyonDNA'dan RNA sentezlemesi olan transkripsiyon basamağından sonra gerçekleşen ve RNA'daki bilgiye göre protein aentezlenmesi basamağı.
Üre döngüsüAmonyağın, karaciğerde daha az toksik bir madde olan üreye çevrilerek kan yoluyla böbreğe gönderilmesidir. Böbrekten de idrar yoluyla vücuttan atılması sağlanır.
VasyasyonAynı türdeki canlılar arasında gözlenen genetik nedenli farklılık. Eğer farklılık çevre etkisinden kaynaklanıyorsa modifikasyon (paravaryasyon) adını alır.
ViskoziteSıvıların akıntıya karşı gösterdikleri direnç.
Alimentasyon SuyuBir yerleşim yerindeki toplumun doğrudan ve dolaylı ihtiyaçlannın karşılanması için gereken kişi başı günlük su miktarı.
AntibakteriyelBakterileri öldürmeden, üremelerini engelleme yöntemiyle çalışan kimyasallar.
AntisepsiDeri gibi canlı dokular üzerine uygulanan dezenfeksiyon işlemi.
AntiseptikDezenfeksiyon işleminde genellikle canlı dokular üzerindeki dezenfeksiyonu sağlamak üzere kullanılan kimyasal maddeler.
BakteriGözle göıülmeyen, bölünerek hızla üreyen tek hücreli mikroorganizmalar.
Besin BulaşanlarıBesinlerin üretimi veya servisi sürecinde, besine istenmeden bulaşan her türlü madde ve bileşikler.
BesinVücudun gelişmesini sağlayan, yıpranan yerlerini onaran, ısı ve enerji kaynağı olan hayvansal ve bitkisel maddeler.
Beta PropiolaktonYapısında heterosiklik bir halka bulunan buhar durumunda antibakteriyel etkinlik gösteren keskin kokulu ve renksiz bir sıvı madde.
BinaKendi başına kullanılabilen, üstü önülü, insanların içine girebilecekleri ve oturma, çalışma, eglenme veya dinlenmelerine yarayan hayvanların ve eşyaların korunmasını sağlayan yapılar.
Bina BakımıKullanıcılar için temiz, hijyenik, güvenli ve estetik onamlar oluşturulması ve bunun devam ettirilmesine yönelik her türlü etkinlik.
Bulaşıcı HastalıkPatojen mikroorganizmalar tarafından oluşturulan hastalık.
Bulaşma (Kontaminasyon)Bir mikrobun, hastalığın ya da bir bakteri veya virüsün diğer bir canlıya dağılması.
Çapraz BulaşmaMikroorganizmaların kişilerden kişilere, kişilerden yüzeylere, yüzeylerden gıdalara ve gıdalardan kişilere taşınması işlemi.
DekontaminasyonBir eşyanın emniyetle kullanılmasını sağlamak için mikroorganizmaları uzaklaştıran veya yok eden işlem.
DeriVücudun üzerini örten en dış örtü.
DeterjanSadece gözle görünen kirleri yok eden temizlik maddesi.
DezenfeksiyonHastalık yapan ya da besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların, kimyasal ve fiziksel yöntem ve maddeler kullanılarak yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması işlemi.
DezenfektanMikroorganizmaları öldürücü güce sahip kimyasal bir maddedir. Kir ve yağ temizleyici özelliği yoktur.
Dünya Sağlık Örgütüinsanların sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla, araştırma, insan gücü yetiştirme, hizmetleri halka sunma konularında ülkelere her türlü teknik ve parasal destek sağlamayı, dünyada sağlık politikaları ile ilgili ilkeleri belirleyerek ülkelere yol göstermeyi ilke edinen bir örgüt.
EkipmanTakım, donanım.
EnfeksiyonHastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girişi ve yayılışı, patojen mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık.
Etilen OksitEter benzeri kokuya sahip, renksiz, su, alkol, eter ve birçok organik solventte eriyebilen yanıcı bir gaz.
FiltreAkışkan içindeki yabancı maddeleri ayıran süzgeç.
FloraHerhangi bir canlı veya organ üzerindeki mikroorganizmaların tümü.
Gama IşınıRadyoaktif cisimler tarafından yayılan ve X ışınlarından daha kısa dalgalı olan ışınlar.
Geçişme (ozmoz)Bir sıvıyı tümüyle geçirmeyen bir zardan, ancak o sıvı içindeki kimi tür özdeciklerin geçmesi olayı.
Gürültüİnsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen sesler.
Güvenli BesinRaf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk taşımayan besinler.
Halk SağlığıOrganize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlığı koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayarak, sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat.
Hasta Bina SendromuGörünür hiçbir hastalık nedeni olmayan bir binada, kişilerin sadece binada geçirdikleri zamanla bağlantılı olarak sağlık ve konfor şikayetleri olmasına verilen isim.
HijyenBirey ve toplumlarda sağlığın korunması, devam ettirilmesi ve yükseltilmesi için gerekli bilgileri ve uygulamaları kapsayan sağlığı koruma uygulamalarının tümü.
HipokloritSu ve gıda endüstrisinde dezenfektan olarak kullanılan, hipokloroz asidin (HCIO) kalsiyum veya sodyum tuzu.
İnorganikCanlılardan elde edilmeyen ve canlılarm yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, gibi maddeler.
ISOÜrün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan, yayırılayan Uluslararası Standard Organizasyonu'nun kısaltması olarak kullanılır.
Kalite Güvence SistemiKalite sistemi içinde yürütülen ve gerektiğinde ürünün kaliteyle ilgili tüm gereklilikleri yerine getirdiğini gösteren tüm planlı ve sistematik faaliyetler.
Kalite YönetimiKalite politikasının, amaçlarını, sorumlulukları belirleyen ve bunları kalite sistemi içerisinde kalite planlaması, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalitenin geliştirilmesi gibi yöntemlerle gerçekleştirmeye yönelik tüm yönetim faaliyetleri.
KaliteBir ürünün belirli ihtiyaçları karşılamasıyla ilgili tüm özellikler.
KazaÖlüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diger kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
Kişisel HijyenKişilerin kendi sağlığını korudukları ve devanı ettirdikleri öz bakım uygulamaları.
Klimainsanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını sogutan, nemini alan, isteğe baglı olarak ısıtan toz ve partikülleri filtre eden cihaz.
KloroformRenksiz, hoş kokulu, uçucu özelliği olan bir tür organik yağ çözücü.
Kritik Kontrol NoktasıKontrol uygulamalarıyla gıda güvenliğine yönelik tehlikeyi önleyebilen veya ortadan kaldırabilen ya da kabul edilebilir düzeye indirebilen işlem, basamak veya odak niteligindeki etkenler.
Koliform Grubu Mikroorganizmalarİnsan ve hayvan sindirim sisteminde, su ve toprakta bulunan bakteriler.
Koruyucu HekimlikBir kimsenin hastalıktan korunmak, kendisiyle ailesinin sağlığını korumak ve yükseltmek üzere başarmasından doğrudan doğruya sorumlu olduğu faaliyetler.
MikrobiyalMikropların sebep oldugu olay.
MikroorganizmaGözle görülmeyen, mikroskop yardımı ile görülebilen (bakteriler, küfler, mayalar ve virüsler gibi) canlı.
MikronHavada bulunan gözle görünür veya görülmez partiküllerin boyutlandırılmasında kullanılan ölçü birimidir. 1μm=0,001mm.
OrganikKökeni bitkisel ve hayvansal olan maddeler.
OrganizmaYaşamsal işlevlerini devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık.
PartikülParçacık, zerre.
PatojenVücuda alındığında hastalık meydana getiren mikroorganizmalar.
PestisitBitki ve hayvanları zararlılardan korumak için mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar, böcek zehri.
pHPotansiyel hidrojen demektir. Bir çözeltinin asitlik veya alkalilik derecesini tarif eden ölçü birimi.
Potansiyel Riskli BesinlerTehlikeli sıcaklık sınırları içerisinde (5-60 dereceler arası) bakterilerin çoğalmasına uygun olan ve bu nedenle besin zehirlenmesine yol açan besinler.
ProsedürKaliteyi etkileyen bir veya daha fazla işi yöneten, gerçekleştiren, doğrulayan, gözden geçiren, ilgili bölüm ve personelin ilişkilerini, yetki ve sorumluluklarını ilgili iş ve aktivitelerde yeterli kontrolü sağlayacak kadar detayla tarif eden doküman.
ProsesKaynakları, girdileri çıktılara dönüştürmek için kullanılan her türlü faaliyettir.
RadyasyonBir kaynaktan elektromanyetik dalga ya da hızlı parçacıklar demetinin yayınlanması. Işıma.
RenkIşığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye denir.
RiskTehlikenin açığa çıkma olasılığı ile bu nedenle meydana gelebilecek zarar, hasar veya yaralanmanın şiddet derecesinin önceden görülmesi.
SağlıkHastalık ve sakatlığın olmaması yanında bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu.
SolüsyonÇözelti.
SporBazı bakterilerin uygun olmayan çevre şartları karşısında kendilerini korumak amacıyla aldıkları uyku hali.
SterilCanlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış.
StresOrganizmanın ruhsal ve bedensel olarak zorlanması sonucu ortaya çıkan bedensel, zihinsel, psikolojik ve davranışsal rahatsızlıklar şeklinde ortaya çıkan durum. Baskı, gerilim.
Su Hijyeniİçme ve diğer işlerde kullanılacak suyun niteliklerini araştırarak sağlık koşullarına uygun olmasını sağlayan çalışmalar.
TasarımBir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, içim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünüm.
Taşıyıcı (Portör)Hastalık etkeni mikroorganizmayı, kendisinde hastalık belirtileri oluşturmayacak şekilde barındıran ve böylece de bunun çevreye kontrolsüz olarak yayılmasına neden olan taşıyıcı insandır.
TİmolBakteri ve mantarlara karşı etkili olan ve koku giderici etkisi bulunan, antimikrobiyel özellİkte bir bileşik.
TravmaHerhangi bir fiziksel etkenle oluşan yaralanma, incinme, zedelenme, yara, bere.
ToksikZehirli madde.
ToksinMikroorganizmaların hastalık yapıcı olan protein yapısındaki zehirli bileşikler.
UltraviyoleDalga boyu insan gözünün görebildiği ışınlardan daha kısa ancak X ışınlarından daha uzun olan mor ötesi ışınlar.
VirüsMikroorganizmalar içinde en küçük yapıya sahip olan su ve gıdalar aralığı ile bulaşarak hastalığa sebep olan canlılar.
YalıtımElektrik, se ve ısı akımını engelleme, izolasyon.
X IşınlarıGözle görülmeyen, doğru çizgi halinde yayılan, mıknatısın etkisi altında kalmayan ışınlar.
AbsorbsiyonBir maddenin biyolojik membranlardan geçerek kan veya lenf dolaşımına girmesi, emilmesi.
AdsorbsiyonBir maddenin adsorban bir maddenin molekülleri tarafından tutulması.
AjitasyonHuzursuzluk, heyecanlılık, taşkınlık.
AlkaloidAmin grubu içeren bazik maddelerdir. Suda çözünmezler. Ancak tuzları suda çözünür.
AmneziHafıza kaybı
AtuşmanMukoza veya deriye yüzeye ilaç uygulama.
Biyotransformasyonİlaçların enzimlerin etkisi ile vücutta kimyasal değişikliklere uğraması.
DefekasyonDışkı çıkarma.
DejenerasyonDokuların normal yapısının bozuk olması, fonksiyonlarını yapamaması.
DejenatifDejenerasyona ait.
DellryumÇılgınlık.
DeodoranKoku giderici.
DrogTedavi amacıyla kullanılan her türlü madde.
Eksipiyanİlaç yapımında kullanılan, etkinliği olmayan yardımcı maddeler.
EndikasyonBir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir.
EklampsiGebelerde plasentadan gelen zehirlerle olan ve bilinç kaybı da yapan hastalık.
EkspirasyonNefes verme.
EnteritBarsak iltihabı.
Enürezis nokturnaGece işemesi.
Farmasötik şekilAktif maddenin eksipiyanlarla karıştırılarak insana kolayca uygulanabilen özel şekil, draje.
Farmakopeİlaçların bileşimini ve hazırlama usullerini bildiren kitap.
FatalÖlümcül
Glikozid (Heterozid)Yapısında şeker ve şeker olmayan bir aglikondan oluşan bitkisel kaynaklı etkin maddeler.
HipersensitiveAşırı duyarlık.
HipertonikOzmotik basıncı kanın ozmotik basıncından daha yüksek olan.
İtrahVücuttan atılma.
İdrar retansiyonuİdrarın birikip kalması.
İmpotensCinsel iktidarsızlık
İnspirasyonNefes alma.
İnertFarmakolojik etkisi olmayan
İnsektBöcek.
İnsektisidBöcek öldürücü.
İnsizyonKesik, yara.
İrritanTahriş edici.
İrritabiliteHafif uyarılara karşı şiddetli cevap verme.
İnterferonlarGlikoprotein yapılı endojen maddelerdir. RNA ve DNA vüruslerinin istilaettiği memeli hücreleri tarafından hazırlanır, diğer viruslerinde gelişme ve çoğalmasını inhibe ederler.
İzotonikKan ile aynı ozmotik basınçta olan
JerminalTohuma ait.
KaleviAlkali, bazik.
KalitatifNitel.
KantitatifNicel, sayısal.
KollapsDamardaki kanın yetersiz olmasına bağlı halsizlik ve baygınlık.
Kontrendikasyonİlaçların kullanılmayacağı durumlar.
KonstipanKabız yapıcı.
KorozifYakıcı aşındırıcı.
LatentGizli, belirti göstermeyen.
LiposolübiliteYağda çözünürlük.
LitikEritmeye ait, eritici.
MidriyazisGöz bebeğinin büyümesi.
Miksiyonİşeme.
Miyozis (miozis)Göz bebeğinin küçülmesi.
MyometriumUterus düz kası.
NefrozBöbrek tübülüslerinin dejenarasyonu ile olan böbrek hastalığı.
NREM (Non-Rapid Eye Monvement)Uykunun bir dönemidir. Göz küreleri hareketsizdir. Kas tonusu biraz azalmıştır.
Obez (obes)Çok şişman.
OligospermiSperm sayısının normalden az olması.
ParoksismalBirdenbire ortaya çıkan.
ParesteziHastalık halinde duyarlık.
ProfilaksiHastalık oluşmaması için alınan önlemler.
Prototipİlk önemli örnek.
PruritisKaşıntı.
REM (Rapid Eye Movement)Uykunun bir dönemidir. Göz kasları aralıklı bir biçimde hızlı kasılmalar gösterir.
RizomToprakaltı gövdesi.
SarkomBağ dokusundan kaynaklanan tümör.
SemptomBelirti.
SfinkterBüzücü kas.
SinapsSinir hücreleri arasındaki kavşak.
SolventÇözücü.
SteriliteKısırlık
SupraventrikülerVentrilkül üstü.
TetaniÇizgili kaslardaki kasılmalar.
TransmitterBir sinyali taşıyan kimyasal madde.
a.aktlninAktin filamanlarını bir arada tutan proteindir. Aktin filamanlarını bir arada tutan a-aktinin molekülü Z bandı olarak, koyu bir çizgi halinde görülür.
AgranülositlerÇekirdekleri tek parçadan oluşan ve sitoplazmasında özel granül bulunmayan kan hücreleri. Lenfosit ve monositler agranülositler.
Akrosentrik kromozomKromozomlarda primer boğumun bir uca çok yakın olması.
Aksiyon potansiyelilmpuls olarak da bilinen ve sinir lifleri boyunca giden uyarının oluşmasını sağlayan ve membranda iyon hareketleri ile depolarizasyonun söz konusu olduğu elektrokimyasal özel durum.
AksonNöronlarda bir adet bulunan ve uyarıyı nöron gövdesinden çevreye ileten uzantı.
AkyuvarlarLökosit de denilen, hemoglobin taşımadıklarından renksiz olan kan hücreleri. Nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit olmak üzere beş çeşit akyuvar bulunur.
AlyuvarlarKana kırmızı renk veren küçük, memelilerde çekirdeksiz, kanatlılarda çekirdekli hücreler.
Amitoz bölünmeSadece çekirdeğin bölündüğü en basit bölünme türü.
AnabolizmaHücrelerin aldıkları maddelerden daha yüksek kuruluşta maddeler sentezlemesi.
AnizositozAlyuvarların büyüklüğünde görülen çok çeşitliliğe yani irili ufaklı olması durumu.
Anizotrop bandİskelet kasına ışık mikroskobu ile bakıldığında açık renkte görünen bölgelere izotrop band, koyu renkte görünenlere ise anizotrop band adı verilir.
AntikodontRNA molekülünde yer alan ve kodon ile bağlantı kuran üç adet molekül.
AntijenVücuda yabancı maddeler girdiği anda bağışıklık sistemince koruyucu moleküllerin oluşturulmasına neden olan moleküller. Bağışıklık oluşmasında vücudu uyaran madde.
AntikorBağışıklık sistemi tarafından yabancı maddelere karşı geliştirilen glikoprotein yapısındaki moleküller.
Apikal yüzHücrelerin vücut dışına veya vücut boşluğuna bakan serbest yüzeyleri.
Apokrin salgılamaHücrenin serbest yüzeyinde toplanan salgının bulunduğu sitoplazma bölümünün boğumlanıp kopmasıyla oluşan salgılama türü.
AzurofilikAkyuvarlarda bulunan lizozomlar azur boyalarıyla kuvvetli boyanırlar. Azur boyalarına ilgisi olması durumu azurofilik olarak tanımlanır.
Bazal yüzHücrelerin bazal laminaya oturan ve iç vücut yapılarına bakan yüzleri.
Beyaz kas telleriHızlı kas telleri. Miyoglobini az içeren bu tellerde, kapillar damarlar da az sayıdadır. Bu nedenle beyaz renkte görülürler ve büyük çaplı kas tellerinden oluşur. Az sayıda mitokondriyon içerirler. Bu nedenle oksidatif enzim aktivitesi kırmızı kas tellerine göre daha azdır.
BlastosölBlastosist içindeki içi sıvı dolu boşluk
Cohnheim alanlanKırmızı kas tellerinde miyofibriller bir araya gelerek birbirinden bağımsız çokgenler şeklinde gruplar yaparlar. Enine kesitte çokgenler şeklinde görülen bu gruplara Cohnheim alanları adı verilir.
Corpus glandulacBez epitel hücreleri tek tek bulunmaz, bir boşluğun etrafında sıralanarak peş peşe dizilirler. En dıştan da bazal membran ile kuşatılırlar. Corpus glandulae adı verilen üniteler meydana getirirler.
Çizgili kas telleriİskelet kası telleri enine çizgililik gösterdiği için çizgili kas telleri olarak adlandırılırlar.
DendritNöronlarda bir ya da birden fazla sayıda bulunabilen ve uyarıyı nöron gövdesine getiren uzantı.
Desmin filamanıKas tellerinde miyofibrillerin birbirine sıkıca bağlanarak, aynı türdeki bandların aynı hizada kalabilmelerini sağlayan intermedyer filamandır.
DezmosomHücrelerarası bağlantı türü.
Dikaryotik hücreİki çekirdekli hücreler.
DiplozomSentriyol sayısının ikiye çıkması.
DiyapedezAkyuvarlar, küçük çaplı kan damarlarının endotel hücreleri arasından göç ederek, kan dolaşımını terk ederler ve işlevlerini yerine getirmek üzere bağ dokuya yeleşmesi.
DöllenmeSperm çekirdeğinin yumurta hücresi içine girişiyle haploid hücrelerden diploid bir hücrenin oluşması.
EktodermSinir sistemi ve derinin bir kısmındaki oluşumların yapımında rol alan germ yaprağı.
EndodermSindirim ve solunum organları yapımına katılan iç kısımdaki ana germ yaprağı.
Enine tubuluslarİskelet kası tellerini örten hücre zan kas teli boyunca pek çok yerden hücre içine doğru çöküntüler yapması.
EritropoezAlyuvar yapımı.
FagozomYalancı ayaklarla yakalanarak hücre içine alınmış olan yabancı maddelerin oluşturduğu vakuol
FrotiKan dokuyu mikroskopta incelemek üzere ince bir kat halinde lam üzerine sürülerek hazırlanan preparat.
GametHaploid üreme hücreleri.
GebelikBlastosist'in uterus yüzeyine tulup gömülmesi implantasyon.
GlikozaminoglikanTekrar eden disakkaritler (çift şekerler) ve proteinlerden oluşan organik molekül.
GranülopoezGranülosit yapımı.
GranüomerTrombositlerin orta kısımlarına verilen ad.
Hematopoez (hematopoiezis)Kan hücrelerinin yapımına verilen ad.
HistonKromozomlarda nükleik asitlere bağlı olarak bulunan protein.
HeterokromatinDNA moleküllerinin fazla yoğunlaştığı çekirdek bölgesi.
His demetleriKalpte uyarım üretim merkezlerinden çıkan uyarımlar, his demetleri yoluyla kalp kası tellerine iletilirler.
HiyalomerTrombositlerin orta kısımlarına granülomer ve bunu çevreleyen açık boyanmış kısma ise hiyalomer adı verilir.
Hücreler arası maddeBağ dokusu hücreleri tarafından sentezlenen, şeffaf, şekilsiz bir maddedir. Su içeriği açısından zengindir. Oksijen ve besin maddelerinin hücreler ve doku arasında difüzyonla iletimini sağlar.
İnnervasyonDokunun sinirlerle donanması.
İnterfazHücrenin iki bölünme arasındaki hazıırlık evresi.
İnterkalat disklerKalp kası hücrelerinin birbirlerine bağlandığı bölgeler interkalat diskler olarak adlandınlır. İnterkalat diskler hücreler arası bağlanıp komplekslerinin oluşturduğu yapılardır.
İzositozAlyuvarların normal bir canlıda büyüklükleri bir örnektir. Buna izositoz denir.
KaryokinezMitoz bölünme boyunca çekirdekte görülen değişiklikler.
KaryolemmaÇekirdek zan.
KarbominohemoglobinKarbondioksit hemoglobine gevşek bir şekilde bağlanarak karbominohemoglobin oluşturur ve bu şekilde akciğerlere taşınır.
KatabolizmaHücrelerin dışarıdan aldıkları maddeleri parçalayıp enerji açığa çıkarmaları.
KaveolaKalp kasında ve düz kaslarda görülen, sarkolemin çöküntüleşmesiyle oluşan, kalsiyum depolayan keseciklere verilen ad.
KodonmRNA'da bulunup da bir tRNA molekülünü bağlayan üç adet nükleotid.
KromatidKromozomların birer kromonema içeren yarımları.
KromatinDNA molekülünün meydana getirdiği oluşum.
KromoonemaKromozomun içine yerleşen kromatin iplikleri.
Kromozomal mikrotubulusKromozomlara bağlanan mikrotubuluslar.
Crossing OverGen degişimi
Lateral yüzHücrelerin diğer hücrelerle ilişkide olan yan yüzleri..
LenfopoezLenfositlerin oluşumuna verilen ad.
LökopeniAkyuvar sayısının azalmasına lökopeni verilen ad. Kanda lökosit sayısının azalması.
LökositozPatolojik durumlarda kanda akyuvar miktarının artışına lökositoz verilen ad.
MayozEşey hücrelerinde görülen bölünme türü.
MakrositNormalden büyük alyuvarlara verilen ad.
Metasentrik kromozomKolları eşit uzunluktaki kromozom.
MetakromaziBoyaların dokuları sahip olduğu renkten farklı bir renge boyaması.
MikrositNomalden küçük olan akyuvarlara verilen ad.
MikzoplazmaÇekirdek zarının erimesi sonucunda kromozomların sitoplazmayla birlikte oluşturduğu karışım.
MitozHücre çekirdeğinin ve sitoplazmasının bölünmesi olayı.
MiyofibrilKasların kasılmada rol alan iplikçik.
MiyofilamentMiyofıbrilleri oluşturan iplikçikler.
MiyoglobinYapısında demir bulunan ve kasa kırmızı rengi veren protein.
MiyositKas lifi de denilen kas hücresi.
MiyotomSomitlerden oluşan ve ileride kas dokusunu yapacak olan embriyonal oluşum.
Motor son plakSinirin kas doku ile temas ettiği bölgede oluşturduğu yapı.
Miyomesin filamanıMiyozin miyofilamanlarını bir arada tutmak için bağlayıcı filaman.
MukusGlikoproteinlerden ve proteoglikanlardan oluşan sümüksel madde.
NeksusDüz kas hücrelerinde sarkolemmanın dış tabakasının komşu hücre zarlarının dış tabakasıyla yaptığı sıkı bağlantı türü.
Nöroglia (glia)Nöronlara destek ve koruma görevi yapan hücreler.
NöronSinir dokusunun işlevlerini yapan özel uzantıları olan hücre.
NörontransmitterAsetil kolin, epinefrin gibi sinaptik veziküllerde bulunan kimyasal iletişim maddeleri.
OksihemoglobinOksijen hemoglobine gevşek bir şekilde bağlanır ve oksihemoglobin'e dönüşür.
OvositDişi üreme hücresi.
OtolizLizozom zarının parçalanarak enzim içeriğinin serbest kalmasıyla hücrenin sindirim enzimleri tarafından parçalanması.
OvaryumDişi üreme hücrenin üretildiği organ.
ÖkromatinDNA moleküllerinin daha az yoğunlaştığı çekirdek bölgesi.
Ökaryot hücreGenetik materyalini çekirdek içinde bulunduran hücre.
Perinükleer aralıkÇift katlı çekirdek zan arasındaki genişlik.
Periferik sinirSinir gövdeleri ile diğer organlar arasında uzanan, santral sinir sistemi dışında bulunan nöral yapılar.
PeritonKann içini döşeyen zar.
PlevraGöğüs boşluğunu döşeyen zar.
PoikilositozAlyuvarların normal şekillerinden başka formlarda (yıldız, mekik, raket vs.) görülmesine verilen ad.
PolisakkaritÇok sayıda monosakkaritin oluşturduğu karbonhidratlar.
ProgesteronGebelik hormonu.
ProtcoglikanÇogunluğu karbonhidrat olan bileşiklerin proteinlerle oluşturduğu kompleks.
PsudopodFagositoz yapacak olan hücrenin hücre yüzeyinden çıkardığı uzantılar, yalancı ayaklar.
Polikaryotik hücreÇok sayıda çekirdek içeren hücre.
PolinükleotidNükleoıidlerin birleşmeleriyle oluşan molekül.
PolizomBir araya gelen ribozomlar.
PorÇekirdek zanndaki delik.
Prokaryot hücreGenetik materyalini sitoplazma içinde serbest olarak bulunduran hücre.
Ranvier boğumuSinir lifleri üzerinde bulunan ve miyelin kılıfların arasında izolasyon bulunmayan özel bölgeler.
RejenerasyonÖlen hücrelerin yerine yenilerinin yapılması.
RekombinasyonEş kromozomlar arasında mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi.
ReseptörNörotransmitterlerin tutunduğu ve hücrelerde bir etkinin oluşmasında ya da gelen sinyalin modifikasyonunda rol oynayan makromoleküller.
SarkolemmaHücre zarı.
SarkomerArdarda gelen iki Z bandı arasındaki bölge.
SarkoplazmaSitoplazma.
Sarkoplazmik retikulumÇizgili kas hücrelerinin kas telcikleri çevresinde ince kanal ağı şeklinde olan düz endoplazmik retikulum. Kasın kasılması için gerekli olan Ca2+ nin hücre içi depo yeri.
Sinapsİki nöron arasında ya da bir nöron ile başka bir hücre arasında bulunan ve uyarının özel kimyasal moleküllerin etkileşimi ile hücreden hücreye aktarıldığı özel kavşak yapısı.
Sinir sistemiVücutta bulunan hücrelerin uyum içinde çalışması için çalışan, çevreden gelen sinyalleri alan, uyarı üretebilen ve uyarıları ileten sinir dokusundan oluşan düzenleyici sistem.
SisternaSilindirik yapıda borucuk sistemi.
SomitMezoderm kaynaklı organ oluşturan embriyonal yapı.
Submetasentrik kromozomPrimer boğumun bir uca yakın olmasından ötürü kollardan biri diğerinden kısa olan kromozomlar.
SpermiumOlgunlaşmış erkek üreme hücresi.
Telosentrik kromozomTek bir kolu ve bu kolun en ucunda sentromer bulunan kromozom.
TespitOtolizi ve etraftan gelen bakteri saldırılarını engellemek, dokuların organizmadaki yapısal ve moleküler bileşimini sabit tutmak canlılık özelliklerini korumak için uygulanan işlemler.
TestisErkek üreme hücresinin üretildiği organ.
TranskripsiyonDNA molekülünün RNA sentezlemesi.
TranslasyonProtein sentezi.
TrigliseridYağ hücrelerinde yağların depo edilen formu.
T-tubülTransvers, eksene dikey tertiplenmiş hücre zan invaginasyonunun oluşturdugu tübül.
YarıklanmaZigotun seri bölünmelerle blastositleri oluşturması, segmentasyon evresi.
STANDARD TERMSSTANDART TERİMLER
Short TermsKısa Terimler (genel)
Oral Preparations (Liquid and Semi Solid Forms)Oral Preparatlar (Sıvı ve Yarı Katı Şekiller)
Oral drops*Oral damla*
Oral liquid*Oral sıvı*
Oral Preparations (Solid Forms)Oral Preparatlar (Katı Şekiller)
Capsule*Kapsül*
Gastro-resistant capsule*Enterik kapsül*
Prolonged-release capsule*Uzatılmış salımlı kapsül*
Tablet*Tablet*
Intraruminal device* (Vet.)Rumen içi araç *(Vet.)
Medicated premix* (Vet.)İlaçlı önkarışım* (Vet.)
Lozenge*Pastil*
Oromucosal PreparationsAğız Mukozası Preparatları
Oromucosal liquid*Ağız mukozası sıvısı*
Prepations for Dental useDiş Uyulamaları için Preparatlar
Dental liquid*Diş sıvısı*
Cutaneous and Transdermal PreparationsDeri ve Transdermal Preparatlar
Cutaneous spray*Deri spreyi*
Cutaneous liquid*Deri sıvısı*
Dip* (Vet.)Daldırma sıvısı* (Vet.)
Dip concentrate* (Vet.)Daldırma konsantresi* (Vet.)
Pour-on* (Vet.)Dökme sıvısı* (Vet.)
Spot-on* (Vet.)Damlatma sıvısı* (Vet.)
Teat dip* (Vet.)Meme başı daldırma sıvısı* (Vet.)
Teat spray* (Vet.)Meme başı spreyi* (Vet.)
Eye PreparationsGöz Preparatları
Eye drops*Göz damlası*
Ear PreparationsKulak Preparatları
Ear drops*Kulak damlası*
Ear spray*Kulak spreyi*
Ear wash*Kulak yıkama suyu*
Nasal PreparatlarBurun Preparatları
Nasal drops*Burun damlası*
Nasal spray*Burun spreyi*
Vaginal PreparationsVajina Preparatları
Vaginal liquid*Vajinal sıvı*
Vaginal capsule*Vajinal kapsül*
Rectal PreparationsRektal Preparatlar
Enema*Rektal sıvı*
Preparations for Inhalationİnhalasyon Preparatları
Nebuliser liquid*Nebulizör (inhalasyon) sıvısı*
Pressurised inhalation*Basınçlı inhalasyon*
Inhalation powder*İnhalasyon tozu*
Inhalation vapour*İnhalasyon buharı*
Parenteral PreparationsParenteral Preparatlar
Injection*Enjeksiyon*
Powder for injection*Enjeksiyonluk toz*
Sterile concentrate*Steril konsantre*
Infusion*İnfüzyon*
Powder for infusion*İnfüzyon tozu*
Tracheopulmonary PreparationsTrakeopulmoner Preparatlar
Endotracheopulmonary instillation*Endotrakeopulmoner damlatma*
Intrauterine PreparationsUterus içine Uygulama Preparatları
Intrauterine liquid* (Vet.)Uterus içi sıvısı* (Vet.)
MiscellaneousÇeşitli
Blood fraction modifier*Kan fraksiyon düzenleyicisi*
Gastroenteral liquid*Mide-bağırsak sıvısı*
DOSAGE FORMSDOZLAMA ŞEKİLLERİ
Oral Preparatıons (Lıquıd And Semı-Solıd Forms)Oral Preparatlar (Sıve ve Yarı Katı Şekiller)
Oral drops, solutionOral damla çözeltisi
Oral drops, suspensionOral damla süspansiyonu
Oral drops, emulsionOral damla emülsiyonu
Oral liquidOral sıvı
Oral solutionOral çözelti
Oral suspensionOral süspansiyon
Oral emulsionOral emülsiyon
Oral gelOral jel
Oral pasteOral pat
Powder for oral solutionOral çözelti tozu
Powder for oral suspensionOral süspansiyon tozu
Granules for oral solutionOral çözelti granülü
Granules for oral suspensionOral süspansiyon granülü
Powder and solvent for oral solutionOral çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for oral suspensionOral süspansiyon tozu ve çözücüsü
Lyophilisate for suspensionSüspansiyonluk liyofilize toz
SyrupŞurup
Powder for syrupŞurup tozu
Granules for syrupŞurup granülü
Soluble tabletÇözünebilir tablet
Dispersible tabletDağılabilir tablet
Herbal teaBitki çayı
Oral Preparatıons (Solıd Forms)Oral Preparatlar (Katı Şekiller)
Oral powderOral toz
Instant herbal teaÇözünebilir bitki çayı
Effervescent powderEfervesan toz
GranulesGranül
Effervescent granulesEfervesan granül
Gastro-resistant granulesEnterik granül
Prolonged-release granulesUzatılmış salımlı granül
Modified-release granulesDeğiştirilmiş salımlı granül
CachetKaşe
Capsule, hardSert kapsül
Capsule, softYumuşak kapsül
Gastro-resistant capsule, hardEnterik sert kapsül
Gastro-resistant capsule, softEnterik yumuşak kapsül
Chewable capsule, softÇiğnenebilir yumuşak kapsül
Prolonged-release capsule, hardUzatılmış salımlı sert kapsül
Prolonged-release capsule, softUzatılmış salımlı yumuşak kapsül
Modified-release capsule, hardDeğiştirilmiş salımlı sert kapsül
Modified-release capsule, softDeğiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
TabletTablet
Coated tabletKaplı tablet
Film-coated tabletFilm kaplı tablet
Effervescent tabletEfervesan tablet
Orodispersible tabletAğızda dağılan tablet
Oral lyophilisateOral liyofilize toz
Gastro-resistant tabletEnterik tablet
Prolonged-release tabletUzatılmış salımlı tablet
Modified-release tabletDeğiştirilmiş salımlı tablet
Chewable tabletÇiğneme tableti
Medicated chewing-gumİlaçlı sakız
Oral gumOral sakız
PillulesPilül
Continuous-release intraruminal deviceSürekli salımlı rumen içi cihaz (Vet.)
Pulsatile-release intraruminal deviceAralıklı salımlı rumen içi cihaz (Vet.)
Lick blockYalama taşı (Vet.)
Premix for medicated feeding stuffYem için ilaçlı ön karışım (Vet.)
Medicated pelletsİlaçlı pellet (Vet.)
Oromucosal PreparatıonsAğız Mukozası Preparatları
GargleGargara
Concentrate for gargleGargara konsantresi
Gargle, powder for solutionGargara çözelti tozu
Gargle, tablet for solutionGargara çözelti tableti
Oromucosal solutionAğız mukoza çözeltisi
Oromucosal suspensionAğız mukoza süspansiyonu
Oromucosal dropsAğız mukoza damlası
Oromucosal sprayAğız mukoza spreyi
Sublingual sprayDilaltı spreyi
Mouth washAğız yıkama suyu
Mouth wash, tablet for solutionAğız yıkama çözelti tableti
Gingival solutionDiş eti çözeltisi
Oromucosal gelAğız mukoza jeli
Oromucosal pasteAğız mukoza patı
Oromucosal creamAğız mukoza kremi
Gingival gelDiş eti jeli
Gingival pasteDiş eti patı
Oromucosal capsuleAğız mukoza kapsülü
Sublingual tabletDilaltı tableti
Muco-adhesive buccal tabletMukoadezif bukal tablet
Buccal tabletBukal tablet
LozengePastil
Compressed lozengeSıkıştırılmış pastil
PastillePastil
Preparatıons For Dental UseDiş Uygulamaları Preparatları
Periodontal powderDiş eti tozu
Dental gelDiş jeli
Dental stickDiş çubuğu
Dental insertDiş inserti
Dental powderDiş tozu
Dental solutionDiş çözeltisi
Dental suspensionDiş süspansiyonu
Dental emulsionDiş emülsiyonu
ToothpasteDiş macunu
Periodontal gelDiş eti jeli
Periodontal insertDiş eti inserti
Cutaneous And Transdermal PreparatıonsDeri ve Transdermal Preparatlar
Bath additiveBanyo katkısı
CreamKrem
GelJel
OintmentMerhem
Cutaneous pasteDeri patı
Medicated plasterİlaçlı flaster
Cutaneous foamDeri köpüğü
ShampooŞampuan
Cutaneous spray, solutionDeri spreyi, çözelti
Cutaneous spray, suspensionDeri spreyi, süspansiyon
Cutaneous spray, powderDeri spreyi, toz
Cutaneous liquidDeri sıvısı
Cutaneous solutionDeri çözeltisi
Concentrate for cutaneous solutionKonsantre deri çözeltisi
Cutaneous suspensionDeri süspansiyonu
Cutaneous emulsionDeri emülsiyonu
Cutaneous powderDeri tozu
Solution for iontophoresisİyontoforez çözeltisi
Transdermal patchTransdermal yama
CollodionKolodyon
Medicated nail lacquerİlaçlı tırnak cilası
PoulticeLapa
Cutaneous stickDeri çubuğu
Cutaneous spongeDeri tamponu
Impregnated dressingİlaçlı sargı
Collar (Vet.)Tasma (Vet.)
Medicated pendant (Vet.)İlaçlı bandaj (Vet.)
Ear tag (Vet.)Kulak küpesi (Vet.)
Dip solution (Vet.)Daldırma çözeltisi (Vet.)
Dip suspension (Vet.)Daldırma süspansiyonu (Vet.)
Dip emulsion (Vet.)Daldırma emülsiyonu (Vet.)
Concentrate for dip solution (Vet.)Daldırma çözeltisi konsantresi (Vet.)
Concentrate for dip suspension (Vet.)Daldırma süspansiyonu konsantresi (Vet.)
Concentrate for dip emulsion (Vet.)Daldırma emülsiyonu konsantresi (Vet.)
Powder for dip solution (Vet.)Daldırma çözeltisi tozu (Vet.)
Concentrate for solution for fish treatment (Vet.)Balık tedavisi için çözelti konsantresi (Vet.)
Powder for suspension for fish treatment (Vet.)Balık tedavisi için süspansiyon tozu (Vet.)
Pour-on solution (Vet.)Dökme çözeltisi (Vet.)
Pour-on suspension (Vet.)Dökme süspansiyonu (Vet.)
Pour-on emulsion (Vet.)Dökme emülsiyonu (Vet.)
Spot-on solution (Vet.)Damlatma çözeltisi (Vet.)
Spot-on suspension (Vet.)Damlatma süspansiyonu (Vet.)
Spot-on emulsion (Vet.)Damlatma emülsiyonu (Vet.)
Teat dip solution (Vet.)Meme ucu daldırma çözeltisi (Vet.)
Teat dip suspension (Vet.)Meme ucu daldırma süspansiyonu (Vet.)
Teat dip emulsion (Vet.)Meme ucu daldırma emülsiyonu (Vet.)
Teat spray solution (Vet.)Meme ucu sprey çözeltisi (Vet.)
Transdermal systemTransdermal sistem
Solution for skin-prick testDeri delme testi çözeltisi
Solution for skin-scratch testDeri çizme testi çözeltisi
Plaster for provocation testUyarıcı test flasteri
Eye PreparationsGöz Preparatları
Eye creamGöz kremi
Eye gelGöz jeli
Eye ointmentGöz merhemi
Eye drops, solutionGöz damlası çözeltisi
Eye drops, emulsionGöz damlası emülsiyonu
Eye drops, suspensionGöz damlası süspansiyonu
Eye drops, powder and solvent for solutionGöz damlası çözeltisi toz ve çözücüsü
Eye drops, powder and solvent for suspensionGöz damlası süspansiyonu toz ve çözücüsü
Eye drops, solvent for reconstitutionGöz damlası hazırlama çözücüsü
Eye drops, prolonged-releaseUzatılmış salımlı göz damlası
Eye lotionGöz losyonu
Eye lotion, solvent for reconstitutionGöz losyonu hazırlama çözücüsü
Ophthalmic insertGöz inserti
Ear PreparationsKulak Preparatları
Ear creamKulak kremi
Ear gelKulak jeli
Ear ointmentKulak merhemi
Ear drops, solutionKulak damlası çözeltisi
Ear drops, suspensionKulak damlası süspansiyonu
Ear drops, emulsionKulak damlası emülsiyonu
Ear drops, powder and solvent for suspensionKulak damlası süspansiyonu toz ve çözücüsü
Ear powderKulak tozu
Ear spray, solutionKulak spreyi çözeltisi
Ear spray, suspensionKulak spreyi süspansiyonu
Ear spray, emulsionKulak spreyi emülsiyonu
Ear wash, solutionKulak yıkama çözeltisi
Ear wash, emulsionKulak yıkama emülsiyonu
Ear tamponKulak tamponu
Ear stickKulak çubuğu
Nasal PreparationsBurun Preparatları
Nasal creamBurun kremi
Nasal gelBurun jeli
Nasal ointmentBurun merhemi
Nasal drops, solutionBurun damlası çözeltisi
Nasal drops, suspensionBurun damlası süspansiyonu
Nasal drops, emulsionBurun damlası emülsiyonu
Nasal powderBurun tozu
Nasal spray, solutionBurun spreyi çözeltisi
Nasal spray, suspensionBurun spreyi süspansiyonu
Nasal spray, emulsionBurun spreyi emülsiyonu
Nasal washBurun yıkama suyu
Nasal stickBurun çubuğu
Vaginal PreparationsVajinal Preparatlar
Vaginal creamVajinal krem
Vaginal gelVajinal jel
Vaginal ointmentVajinal merhem
Vaginal foamVajinal köpük
Vaginal solutionVajinal çözelti
Vaginal suspensionVajinal süspansiyon
Vaginal emulsionVajinal emülsiyon
Tablet for vaginal solutionVajinal çözelti tableti
PessaryOvül
Vaginal capsule, hardVajinal sert kapsül
Vaginal capsule, softVajinal yumuşak kapsül
Vaginal tabletVajinal tablet
Effervescent vaginal tabletEfervesan vajinal tablet
Medicated vaginal tamponİlaçlı vajinal tampon
Vaginal delivery systemVajinal salım sistemi
Vaginal spongeVajinal sünger (Vet.)
Rectal PreparationsRektal Preparatlar
Rectal creamRektal krem
Rectal gelRektal jel
Rectal ointmentRektal merhem
Rectal foamRektal köpük
Rectal solutionRektal çözelti
Rectal suspensionRektal süspansiyon
Rectal emulsionRektal emülsiyon
Concentrate for rectal solutionRektal çözelti konsantresi
Powder for rectal solutionRektal çözelti tozu
Powder for rectal suspensionRektal süspansiyon tozu
Tablet for rectal solutionRektal çözelti tableti
Tablet for rectal suspensionRektal süspansiyon tableti
SuppositorySupozituvar
Rectal capsuleRektal kapsül
Rectal tamponRektal tampon
Preparations for Inhalationİnhalasyon Preparatları
Nebuliser solutionNebulizör çözeltisi
Nebuliser suspensionNebulizör süspansiyonu
Powder for nebuliser suspensionNebulizör süspansiyonu tozu
Powder for nebuliser solutionNebulizör çözeltisi tozu
Nebuliser emulsionNebulizör emülsiyonu
Pressurised inhalation, solutionBasınçlı inhalasyon çözeltisi
Pressurised inhalation, suspensionBasınçlı inhalasyon süspansiyonu
Pressurised inhalation, emulsionBasınçlı inhalasyon emülsiyonu
Inhalation powderİnhalasyon tozu
Inhalation powder, hard capsuleSert kapsülde inhalasyon tozu
Inhalation powder, pre-dispensedKullanıma hazır inhalasyon tozu
Inhalation vapour, powderİnhalasyon buharı tozu
Inhalation vapour, capsuleİnhalasyon buharı kapsülü
Inhalation vapour, solutionİnhalasyon buharı çözeltisi
Inhalation vapour, tabletİnhalasyon buharı tableti
Inhalation vapour, ointmentİnhalasyon buharı merhemi
Inhalation vapour, liquidİnhalasyon buharı sıvısı
Inhalation gasİnhalasyon gazı
Parenteral PreparationsParenteral Preparatlar
Solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti
Suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon
Emulsion for injectionEnjeksiyonluk emülsiyon
Gel for injectionEnjeksiyonluk jel
Powder for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu
Powder for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu
Powder and solvent for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
Concentrate for solution for infusionEnjeksiyonluk çözelti konsantresi
Solution for infusionİnfüzyonluk çözelti
Emulsion for infusionİnfüzyonluk emülsiyon
Powder for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti tozu
Concentrate for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti konsantresi
Powder and solvent for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Lyophilisate for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti liyofilizatı
Solvent for parenteral useParenteral uygulama için çözücü
Lyophilisate for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti liyofilizatı
Lyophilisate for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon liyofilizatı
Implantsİmplantlar
Implantİmplant
Implantation tabletİmplantasyon tableti
Implantation chainİmplantasyon zinciri
Powder and solvent for implantation pasteİmplantasyon patı toz ve çözücüsü
Preparations for DialysisDiyaliz Preparatları
Solution for peritoneal dialysisPeriton diyaliz çözeltisi
Solution for haemofiltrationHemofiltrasyon çözeltisi
Solution for haemodiafiltrationHemodiyafiltrasyon çözeltisi
Solution for haemodialysisHemodiyaliz çözeltisi
Concentrate for haemodialysis solutionHemodiyaliz çözeltisi konsantresi
Preparations for Intravesical and Urethral useVezikül içi ve Üretra Uygulamaları için Preparatlar
Solution for intravesical useVezikül içine uygulama için çözelti
Bladder irrigationMesane yıkama çözeltisi
Powder for bladder irrigationMesane yıkama çözeltisi tozu
Urethral gelÜretra jeli
Urethral stickÜretra çubuğu
Tracheopulmonary PreparationsTrakeopulmoner Preparatlar
Endotracheopulmonary instillation, solutionEndotrakeopulmoner damlatma çözeltisi
Endotracheopulmonary instillation, powder for solutionEndotrakeopulmoner damlatma çözeltisi tozu
Endotracheopulmonary instillation, suspensionEndotrakeopulmoner damlatma süspansiyonu
Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solutionEndotrakeopulmoner damlatma çözeltisi toz ve çözücüsü
Endocervical PreparationsEndoservikal Preparatlar
Endocervical gelEndoservikal jel
Powder and solvent for endocervical gelEndoservikal jel toz ve çözücüsü
Intramammary PreparationsMeme içi Uygulama Preparatları
Intramammary solution (Vet.)Meme içi çözeltisi (Vet.)
Intramammary suspension (Vet.)Meme içi süspansiyonu (Vet.)
Intramammary emulsion (Vet.)Meme içi emülsiyonu (Vet.)
Intramammary ointment (Vet.)Meme içi merhemi (Vet.)
Teat stick (Vet.)Meme ucu çubuğu (Vet.)
Intrauterine PreparationsRahim içi Uygulama Preparatları
Intrauterine delivery system (Vet.)Rahim içi taşıyıcı sistemi (Vet.)
Intrauterine solution (Vet.)Rahim içi çözelti (Vet.)
Intrauterine suspension (Vet.)Rahim içi süspansiyon (Vet.)
Intrauterine emulsion (Vet.)Rahim içi emülsiyon (Vet.)
Intrauterine tablet (Vet.)Rahim içi tablet (Vet.)
Intrauterine capsule (Vet.)Rahim içi kapsül (Vet.)
Enviromentral PreparationsÇevresel Preparatlar
Bee-hive strip (Vet.)Arı kovanı şeridi (Vet.)
Bee smoke paper (Vet.)Arı tütsü kağıdı (Vet.)
Bee smoke stick (Vet.)Arı tütsü çubuğu (Vet.)
Nebulisation solution(Vet.)Nebulizasyon çözeltisi (Vet.)
Medicinal GazesTıbbi Gazlar
Medicinal gas, compressedSıkıştırılmış tıbbi gaz
Medicinal gas, cryogenicKriyojenik tıbbi gaz
Medicinal gas, liquefiedSıvılaştırılmış tıbbi gaz
MiscellaneousÇeşitli
Denture lacquerProtez izolasyon maddesi
Anticoagulant and preservative solution for bloodKanın pıhtılaşmasını önleyen ve koruyan çözelti
Solution for blood fraction modificationKan fraksiyon modifikasyonu çözeltisi
Wound stickYara çubuğu
Radiopharmaceutical precursorRadyofarmasötik öncül
Radionuclide generatorRadyonüklit jeneratör
Kit for radiopharmaceutical preparationRadyofarmasötik hazırlama kiti
Gastroenteral solutionMide, barsak çözeltisi
DispersionDispersiyon
Gastroenteral suspensionMide barsak süspansiyonu
Gastroenteral emulsionMide barsak emülsiyonu
Solution for organ preservationOrgan saklama çözeltisi
Irrigation solutionYıkama çözeltisi
Stomach irrigationMide yıkama çözeltisi
SealantKapatıcı
Powder and solvent for sealantKapatıcı toz ve çözücüsü
Impregnated padİlaçlı tampon
Living tissue equivalentCanlı doku eşdeğeri
Medicated spongeİlaçlı sünger
Intestinal gelİntestinal jel
Medicated threadİlaçlı iplik
Solution for provocation testUyarıcı test çözeltisi
RoutesUygulama Şekli
Auricular useKulağa uygulama
Beak dipping (Vet.)Gaganın daldırılması (Vet.)
Cutaneous useDeriye uygulama
Dental useDişe uygulama
Dipping (Vet.)Daldırma (Vet.)
Endocervical useEndoservikal uygulama
Endosinusial useSinüs içine uygulama
Endotracheopulmonary useEndotrakeopulmoner uygulama
Epidural useEpidural uygulama
Epilesional useLezyon üzerine uygulama
Extraamniotic useAmniyon dışına uygulama
Foot-stab use (Vet.)Ayağa batırarak uygulama (Vet.)
Gastroenteral useGastroenteral uygulama
Gastric useMideye uygulama
Gingival useDiş etine uygulama
HemodialysisHemodiyaliz
In drinking water or milk use (Vet.)İçme suyu veya sütü ile uygulama(Vet.)
In ovo (Vet.)Yumurta içine uygulama (Vet.)
In-feed use (Vet.)Yem ile uygulama (Vet.)
In-hive use (Vet.)Kovan içi uygulama(Vet.)
Inhalation useİnhalasyon ile uygulama
Intestinal useBağırsağa uygulama
Intraamniotic useAmniyon içine uygulama
Intraarterial useArter içine uygulama
Intraarticular useEklem içine uygulama
Intrabursal useKese içine (intrabursal) uygulama
Intracardiac useKalp içine veya kasına uygulama
Intracavernous useKavern içine uygulama
Intracerebral useBeyin içine uygulama
Intracervical useİntraservikal uygulama
Intracoronary useKoroner arter içine uygulama
Intradermal useDeri içine uygulama
Intradiscal useDisk içine uygulama
Intralesional useLezyon içine uygulama
Intralymphatic useLenf damarı içine uygulama
Intramammary use (Vet.)Meme içine uygulama(Vet.)
Intramuscular useKas içine uygulama
Intraocular useGöz içine uygulama
Intraosseous useKemik içine uygulama
Intrapericardial usePerikard içine uygulama
Intraperitoneal usePeriton boşluğuna uygulama
Intrapleural usePlevra boşluğuna uygulama
Intraruminal use (Vet.)Rumen içine uygulama (Vet.)
Intrasternal useGöğüs kemiği içine uygulama
Intrathecal useİntratekal uygulama
Intratumoral useTümör içine uygulama
Intrauterine useRahim içine uygulama
Intravenous useVen içine uygulama
Intravesical useMesane içine uygulama
Intravitreal useVitröz içine uygulama
Laryngopharyngeal useGırtlak-yutak yolu ile uygulama
Nasal useBurun yolu ile uygulama
Nebulisation useNebulizasyon uygulaması
Ocular useGöze uygulama
Oculonasal use (Vet.)Göz ve burun yolu ile uygulama (Vet.)
Oral useAğız yolu ile uygulama
Oromucosal useAğız mukozası yolu ile uygulama
Oropharyngeal useAğız-yutak yolu ile uygulama
Paravertebral use (Vet.)Paravertebral uygulama (Vet.)
Periarticular useEklem çevresine uygulama
Perineural useSinir çevresine uygulama
Periodontal usePeriyodontal uygulama
Posterior juxtascleral useArka jukstaskleral uygulama
Pour-on use (Vet.)Dökerek uygulama (Vet.)
Rectal useRektal uygulama
Route of Administration not ApplicableAlışılagelmişin Dışında Uygulama Yolları
Skin scarificationDeriyi çizerek uygulama
Spot-on use (Vet.)Damlatarak uygulama (Vet.)
Subconjunctival useKonjonktiva altına uygulama
Subcutaneous useDeri altına uygulama
Sublingual useDilaltına uygulama
Teat use (Vet.)Meme ucuna uygulama(Vet.)
Top-dressing use (Vet.)Yayarak uygulama (Vet.)
Transdermal useTransdermal uygulama
Urethral useÜretraya uygulama
Vaginal useVajinal uygulama
Water-borne use (Vet.)Suyla uygulama (Vet.)
Wing-web-stab use (Vet.)Kanat derisine batırarak uygulama (Vet.)
ContainersKaplar
AmpouleAmpul
ApplicatorAplikatör
Automatic injection device (Vet.)Otomatik enjektör(Vet.)
BagTorba
Balling gun (Vet.)İlaç tabancası (Vet.)
BarrelFıçı
BlisterBlister
BottleŞişe
BoxKutu
BrushFırça
Brush applicatorFırçalı aplikatör
CannulaKanül
CapKapak
CartridgeKartuş
Child-resistant closureÇocuk emniyetli kapak
CupÖlçek
Dabbing applicatorTemas aplikatörü
Dart (Vet.)Enjeksiyon oku(Vet.)
Dredging applicatorSerpme aplikatörü
Dredging containerSerpme kabı
Drench gun (Vet.)Yutturma tabancası (Vet.)
Dropper applicatorDamlalıklı aplikatör
Dropper containerDamlalıklı kap
Fixed cryogenic vesselSabit kriyojenik kanal
Gas cylinderGaz silindiri
High pressure transdermal delivery deviceYüksek basınçlı transdermal salım sistemi
Implanterİmplante edici
Inhalerİnhaler
In-ovo injection device (Vet.)Yumurta içi enjeksiyon aracı (Vet.)
Injection needleEnjeksiyon iğnesi
Injection syringeEnjektör / Şırınga
Internal graduated calibration chamber (Vet.)İç dereceli kalibrasyon odası (Vet.)
Intramammary syringe (Vet.)Meme içi şırınga (Vet.)
JarKavanoz
Measuring deviceÖlçüm cihazı
Measuring spoonÖlçülü kaşık
Metering pumpÖlçülü pompa
Metering valveÖlçülü valf
Mobile cryogenic vesselHareketli kriyojenik kap
MouthpieceAğızlık
Multidose containerÇok dozlu kap
Multidose container with airless pumpHavasız pompalı çok dozlu kap
MultipuncturerÇoklu delme aleti
Nasal applicatorBurun aplikatörü
NebuliserNebulizör
Needle applicatorİğne aplikatörü
NozzlePüskürtücü başlık
Oral syringeAğıza uygulanan şırınga
PipettePipet
Pipette applicatorPipet aplikatörü
Pour-on container (Vet.)Dökme kabı (Vet.)
Pre-filled gastroenteral tubeKullanıma hazır gastroenteral tüp
Pre-filled penKullanıma hazır enjeksiyon kalemi
Pre-filled syringeKullanıma hazır enjektör
Pressurised containerBasınçlı kap
Prick test applicatorDelme testi aplikatörü
SachetSaşe
Scarifier (Vet.)Çizici (Vet.)
Screw capVidalı kapak
Single-dose containerTek dozluk kap
SpatulaSpatül
Spot-on applicator (Vet.)Damlatma aplikatörü (Vet.)
Spray containerSprey kabı
Spray pumpSprey pompası
Spray valveSprey valfı
Stab vaccinator (Vet.)Batırarak aşı uygulayıcı (Vet.)
StopperTıpa
StripŞerit
Tablet containerTablet kabı
TubeTüp
Vaginal sponge applicator (Vet.)Vajinal sünger uygulayıcı (Vet.)
VialFlakon
Combined TermsBirleşik Terimler
Chewable / dispersible tabletÇiğnenebilir / dağılabilir tablet
Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusionKonsantre infüzyonluk çözelti konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solventf or cutaneous solutionDeri çözeltisi konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solvent for cutaneous useDeriye uygulanan konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solvent for injectionEnjeksiyonluk konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solvent for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solvent for solution for injectionEnjeksiyonluk çözelti konsantre ve çözücüsü
Concentrate and solvent for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon konsantre ve çözücüsü
Concentrate for cutaneous spray, emulsionDeri spreyi konsantresi, emülsiyon
Concentrate for oral solutionOral çözelti konsantresi
Concentrate for oral/ rectal solutionOral/ rektal çözelti konsantresi
Concentrate for peritoneal dialysis solutionPeriton diyaliz çözeltisi konsantresi
Concentrate for solution for intravesical useMesane içine uygulanan çözelti konsantresi
Concentrate for suspension for infusionİnfüzyonluk süspansiyon konsantresi
Cutaneous and nasal ointmentDeri ve burun merhemi
Cutaneous spray, ointmentDeri spreyi, merhem
Dental pasteDiş patı
Ear/eye drops, solutionKulak / göz damlası, çözelti
Ear/eye oinmentKulak / göz merhemi
Ear/eye/nose drops, solutionKulak / göz / burun damlası, çözelti
Emulsion for injection/infusionEnjeksiyonluk / infüzyonluk emülsiyon
Endosinusal wash, suspensionSinüs içi yıkama süspansiyonu
Eye drops, powder and solvent for solutionGöz damlası, çözelti tozu ve çözücüsü
Gargle/mouth washGargara / ağız yıkama suyu
Gastro-resistant coated tabletEnterik kaplı tablet
Gastro-resistant granules for oral suspensionOral süspansiyonluk enterik granül
Granules and solvent for suspension for injectionEnjeksiyonluk süspansiyon granülü ve çözücüsü
Granules for oral and rectal suspensionOral ve rektal süspansiyon granülü
Granules for oral drops, solutionOral damla çözeltisi granülü
Inhalation powder, tabletİnhalasyon tozu, tablet
Inhalation vapour, effervescent tabletİnhalasyon buharı, efervesan tablet
Inhalation vapour, emulsionİnhalasyon buharı, emülsiyon
Inhalation vapour, impregnated padİnhalasyon buharı, ilaçlı pet
Liquefied gas for dental useDişe uygulanan sıvılaştırılmış gaz
Modified-release film-coated tabletDeğiştirilmiş salımlı film kaplı tablet
Modified-release granules for oral suspensionDeğiştirilmiş salımlı oral süspansiyon granülü
Nasal spray and oromucosal solutionBurun spreyi ve ağız mukozası çözeltisi
Oral/rectal suspensionOral / rektal süspansiyon
Oromucosal patchAğız mukozası yaması
Oromucosal/laryngopharyngeal solution/sprayAğız mukozası / gırtlak-yutak çözeltisi / spreyi
Pillules, single-dose containerPilül, tek dozluk kap
Powder and solvent for concentrate for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti konsantresi tozu ve çözücüsü
Powder for concentrate for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti konsantresi tozu
Powder and solvent for cutaneous solutionDeri çözeltisi tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for endosinusal solutionSinüs içi çözeltisi tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for gingival gelDiş eti jeli tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for instillation solution for intraocular useGöz içine uygulanan damlatma çözelti tozu ve çözücüsü
Powder and solvent for prolonged- release suspension for injectionUzatılmış salımlı enjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
Powder for concentrate for haemodialysis solution,Hemodiyaliz çözelti konsantresi tozu
Powder for intravesical solutionMesane içi çözeltisi tozu
Powder for intravesical suspensionMesane içi süspansiyon tozu
Powder for mouth washAğız yıkama tozu
Powder for oral/ rectal suspensionOral/ rektal süspansiyon tozu
Powder for solution for injection or infusionEnjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti tozu
Powder for solution for intravesical useMesane içine uygulanan çözelti tozu
Powder for solution for nasal sprayBurun spreyi çözeltisi tozu
Prolonged-release granules for oral suspensionUzatılmış salımlı oral süspansiyonluk granül
Radiopharmaceutical precursor, solutionRadyofarmasötik öncül çözeltisi
Solution for haemodialysis / haemofiltrationHemodiyaliz / hemofiltrasyon çözeltisi
Solution for infusion and oral solutionOral çözelti ve infüzyonluk çözelti
Solution for injection/infusionEnjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti
Solution for intraperitoneal usePeriton içine uygulanan çözelti
Suspension and effervescent granules for oral suspensionOral süspansiyonluk efervesan granül ve süspansiyon
Suspension for infusionİnfüzyonluk süspansiyon
Tablet and solvent for rectal suspensionRektal süspansiyon tableti ve çözücüsü
Tablet and powder for oral solutionOral çözelti tablet ve tozu
Tablet for oral suspensionOral süspansiyon tableti
Oral suspension for use in drinking waterİçme suyunda kullanılan oral süspansiyon
Powder and solvent for dental gelDiş jeli tozu ve çözücüsü
Powder for use in drinking waterİçme suyunda kullanılan toz
Powder for solution for intraocular irrigationGöz içi yıkama çözeltisi tozu
Solvent for solution for intraocular irrigationGöz içi yıkama çözeltisi çözücüsü
Solvent for solution for infusionİnfüzyonluk çözelti çözücüsü
Dispersion for injectionEnjeksiyonluk dispersiyon
Gas and solvent for dispersion for injection/infusionEnjeksiyonluk / infüzyonluk dispersiyon gaz ve çözücüsü
Concentrate for solution for injection/infusionEnjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti konsantresi
Powder and solvent for solution for injection/infusionEnjeksiyonluk / İnfüzyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
Inhalation solutionİnhalasyon çözeltisi
Oral drops, powder for suspensionOral damla, süspansiyon tozu
Cutaneous patchDeri yaması
Ophthalmic stripGöz şeridi / bandı
PouchPoşet / Torba
StrawPipet
Oromucosal powder in pouchPoşet / torba içinde ağız mukozası tozu
Suspension and solution for spraySprey için süspansiyon ve çözelti
Inhalerİnhalasyon aleti / İnhaler
Implantation suspensionİmplantasyon süspansiyonu
Concentrate for emulsion for infusionİnfüzyonluk emülsiyon konsantresi
Granules for use in drinking waterİçme suyunda kullanılabilir granül
Herbal tea in bagPoşette bitki çayı
Intravitreal implant in applicatorAplikatörde vitröz içi uygulama için implant
Powder and solvent for dispersion for injectionEnjeksiyonluk dispersiyon toz ve çözücüsü
Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringeKullanıma hazır enjektörde enjeksiyonluk çözelti toz ve çözücüsü
Powder for implantation suspensionİmplantasyon süspansiyonu tozu
Solution for infusion/injection in pre- filled syringeKullanıma hazır enjektörde infüzyonluk / enjeksiyonluk çözelti
Solution for sealantKapatıcı çözeltisi
Veterimer Terimleri
Veteriner Terimleri Sözlüğü