Klinik Protokol Defteri

Klinik Protokol Defteri

Klinik protokol defteri, sayfaları il müdürlüğü tarafından mühürlü ve onaylı Ek-5’teki örneğe uygun hayvan hastanelerinde tutulması zorunlu defterlerdendir. Hayvan Hastanesi Yönetmeliği 16.maddesi gereğince hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, yapılan işlemlerin ve işlem yapan veteriner hekimin belirtildiği klinik protokol defteri itilafların çözümünde de esas alınır.

Aşağıda kendimiz için de kullandığımız 200 sayfalık .pdf formatında hazırlanmış klinik protokol defterini indirip kırtasiye, matbaa gibi yerlerden yazdırıp ciltletip kullanabilirsiniz.

devam...

Hayvan Muayene Kayıt Defteri

Hayvan muayene kayıt defteri

Hayvan Muayene Kayıt Defteri veteriner kliniklerinde tutalan ve tutulması zorunlu olan defterlerdendir.

Veteriner hekim teşhis, muayene, kontrol ve tedavi ettiği hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı, varsa kulak numarası ve kimlik numarasını, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği madde 17’de “gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-4’teki hayvan muayene kayıt defteri tutulur.” maddesi ile zorunlu tutulmuştur.

devam...

Hayvan Hastanesi Açma Şartları

Hayvan Hastaneleri

Hayvan hastanesi açma şartları;
Hayvan hastanesi açabilmek için en az beş veteriner hekimin biraraya gelmiş olması gerekir. Bunlardan birisi sorumlu yönetici, birisi uzman veteriner hekim olmalıdır. Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık ya da doktora yapmış olması şarttır.

Hastane olarak kullanılacak binanın başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi olmamalıdır. Odalarının ve bağımsız bölümlerinin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir açık renkli malzemeden yapılmış olması şarttır.

devam...

Veteriner Kliniği, Veteriner Polikliniği Açmak

Veteriner Klinikleri

Veteriner kliniği, veteriner polikliniği açmak için gerekenler;
Klinik yada poliklinik açmaya karar verdiyseniz ilk olarak faaliyet göstereceğiniz yeri belirlemelisiniz.

Yer seçiminde hizmet vermeyi düşündüğünüz bölgede başka bir klinik olup olmadığı, başka klinikler var ise ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı, ulaşılabilirlik, otopark alanının olması, düz ayak (kolay girilebilir) olması gibi etkenleri değerlendirmelisiniz.

devam...

Sahipli Hayvana Kötü Muamele-Şikayet Dilekçesi

Hayvana Eziyet

Sayın

… BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ,

5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASI gereği sahipli ya da sahipsiz hayvanların korunması aynı zamanda belediyelerin, valiliklerin görevi dahilindedir.

Aşağıda adresini bildireceğim apartmanda sahipli bir köpek bir balkonda 24 saat bağlı olarak tutulmakta, tüm doğa koşullarına aç ve susuz olarak  aylardır direnmektedir.
Takdir edersiniz ki geçtiğimiz yaz ayları ve içinde

devam...

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları Kabul Tarihi: 15 Ekim 1978’de İlan: UNESCO evi Paris

Hayvan Hakları Bildirgesi

  1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
  2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca
devam...

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu Kabul Tarihi : 24.6.2004, Kanun No. 5199

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler)

Amaç:

MADDE 1. Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

devam...