Kullanım Koşulları

İşbu şartlar “http://www.veteriner.co” (Bundan böyle “site” olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanım koşullarını düzenlemektedir. Siteyi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları dikkatlice okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan her ziyaretçi bu sayfadaki tüm şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Sitenin sahibi, sitede yer alan veya yer alacak olan içeriği, site kullanım koşullarını ve siteyi istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu metinde kullanılan;
“kullanıcı/kullanıcılar” terimi herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan ve/veya kullanan, her gerçek ve tüzel kişiyi,
“site” terimi http://www.veteriner.co internet sitesini,
“bağlantı/bağlantılar” terimi site üzerinden başka bir web sitesine, her türlü dosya ve her türlü içeriğe veya başka bir web sitesinden siteye, sitedeki her türlü dosya ve her türlü içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıyı,
“içerik” terimi site ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, ürün, hizmet, dosya, rakam, adres, telefon numarası, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi ile site tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler sitede yayınlandığı anda geçerlilik kazanır. Kullanıcılar bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak kullanım şartlarını gözden geçirmeyi kabul ederek, değiştirilmiş kullanım şartlarını da kesin olarak kabul ederek siteye erişime devam eder. Kullanıcılar site içeriğine herhangi bir şekilde erişim sağladıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Sitenin içeriği kaydedilmekte ve telif hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcı, ticari olmamak, orijinalliğini bozmamak ve kaynak göstermek koşulu ile sitedeki içeriği kopyalamakta, dağıtmakta ve yayınlamakta özgürdür. Kullanıcı, siteden kopyaladığı içeriği bir internet sayfasında yayınlayabilmesi için, içeriği yayınladığı sayfadan siteye bağlantı vermek zorundadır.

İşbu sitedeki içerik sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hiçbir konuda tavsiye niteliğinde sayılmamalıdır. Sitede yayınlanan içeriğe güvenerek yapılan herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Siteye erişimden, sitede yer alan içeriğin gerek doğrudan gerekse dolaylı her türlü kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, her türlü zarardan her nam altında olursa olsun site, sitenin sahibi ve sitede yer alan içeriği hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

Site, kullanıcılara kesintisiz, kusursuz, doğru ve eksiksiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi, içerik sağlamayı hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde, site idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklık, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, sitenin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.

İşbu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantı(lar) sağlanmakta, üçüncü kişilere ait internet sitelerindeki içerik kullanılmaktadır. Site, bağlantı verdiği veya başka yollarla tanıtımını yaptığı üçüncü kişilere ait internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Üçüncü kişilere ait internet sitelerindeki içerik hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum üçüncü kişilerin internet sitelerindeki içeriğin doğruluğunun ve güvenirliğinin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle site, üçüncü kişilerin internet sitelerinde yer alan içerik veya fikir konusunda sorumluluk kabul etmez. Yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri bağlantı(lar) içeriklerinin doğruluğu ve/veya güvenilirliğinin site tarafından onaylandığı anlamı da taşımaz.

Kullanıcılar, sitenin herhangi bir içerik, form veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Site bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Site üçüncü şahısların yasal haklarına zarar veren yorumları yayınlamama ve silme hakkını elinde tutar. Yayınlanan yorumların içeriğinden de yorumu yazan kullanıcı sorumludur.

İçerik nedeni ile hakları ihlal edildiğini düşünen her gerçek ve tüzel kişi, iletişim sayfasından site yöneticisi ile irtibata geçerek kendisi ile ilgili içeriğin yayından kaldırılmasını istemelidir.

İşbu kullanım koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu metinden çıkartılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

İşbu kullanım koşulları, site içerisinde yayınlandığı anda yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, siteyi herhangi bir şekilde kullanmakla, işbu site kullanım koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadır.