Önemli Bilgiler

Veteriner hekimler ve hayvan severler için hayvanlar hakkında önemli bilgiler. Evcil ve büyükbaş hayvanların vücut sıcaklığı, nabız ve solunum sayısı, yetişkinlik, gebelik, kızgınlık süresi.

Hayvanlarda Vücut Sıcaklığı

Hayvanlarda Vücut Sıcaklığı

Vücut sıcaklığı gün içerisinde farklılıklar gösterir. Hayvanların vücut ısısı birçok hastalığın teşhisi ve prognozda ilk fikir veren donelerdendir.

Hayvanlarda Nabız

Hayvanlarda Nabız

Nabız almadan önce hayvanın sakinleşmesi beklenmelidir. Hayvanlarda nabız sayılırken mümkün olduğunca bir dakika doldurulmaya çalışılmalıdır.

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum

Solunum sayısı birçok faktöre göre deşikenlik gösterir. Hayvanlarda solunum artıyorsa nabız hızında da artış görülmektedir.

İdrar

Hayvanlarda İrdar

Hayvanlarda idrarın miktarı, yapısı ve içeriği yaşa, içilen suya ve metabolizma durumuna göre değişkenlik göstermektedir.