Veteriner
Türkiye Veteriner Sağlık Hizmetleri

En yakın veteriner kliniği ve alternatiflerine ulaşmak için bulunduğunuz il ve ilçedeki sağlık kuruluşunu öğrenin.

Zaman Kaybetmeyin

Acil durum söz konusu ise kliniğe gitmeden önce telefon ederek olgu/ vakayı anlatarak uygun hekim ve teknik donanım olup olmadığını sorun.

Veteriner Klinikleri

Veteriner klinikleri hayvanların ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı muayenehane tipi sağlık kuruluşlarıdır. En az bir en fazla üç veteriner hekim ile faaliyet gösterebilmektedir.

Veteriner Poliklinikleri

Veteriner poliklinikleri biri sorumlu olmak üzere en az dört veteriner hekimin biraya gelip veteriner hekimlik mesleğini icra ettikleri, kliniklerden büyük sağlık kuruluşlarıdır.

Hayvan Hastaneleri

Hayvan hastaneleri teknik şartları, yetkileri, çalışma usul ve esasları bakımından veteriner klinikleri ve veteriner polikliniklerinden daha geniş faaliyet alanına sahip sağlık kuruluşlarıdır.

24 Saat Açık Klinikler

Bazı klinik ve hekimler kendi inisiyatifleri doğrultusunda 24 saat hizmet vermektedir. Nöbetçi olarak çalışan veteriner hekimlere gitmeden önce açık olduğunu teyit etmeniz önerilir.

Veteriner Terimleri Sözlüğü

Veteriner terimleri sözlüğü terminolojide yer alan ve çalışmalarımızda sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz terim ve kısaltmaları içeri

Hayvanlar Hakkında Bilgiler

Veteriner hekimler ve hayvan severler için hayvanlar hakkında bilgiler. Hayvanların vücut sıcaklığı, nabız ve solunum sayısı, yetişkinlik, gebelik, kızgınlık süresi.

Teşhis, Tanı ve Tedavi

Genel hayvan hastalıkları hakkında bilgiler ile hastalıkların etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri.

Veteriner Mevzuat & Hukuk

Veteriner hekimlik mesleğini icra edebilmek için oluşturulmuş kanun ve yönetmelikler ile tutulması zorunlu defterler. Hayvanlara karşı kötü muamele, ihmal ve benzer konularda şikayet, ihbar ve dava dilekçeleri.

veteriner

Veteriner Co. Türkiye’de veteriner tıp alanında sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşları ilgili devlet kurumu ile koordine olup düzenli bir yayın olarak bir araya getiren ilk ve en büyük platformdur.

Acil durumlarda en yakın veteriner hekim’e ulaşılabilmesi fikri ile 2010 yılında oluşturulan sistem, kurulduğu günden bu yana sayısız gönüllü harekete ve “hayat” kurtarmaya aracılık etmiştir.

Yönetiminde veteriner hekim, veteriner teknisyeni ve hayvansever editörler olup tamamen gönüllülük esası ile hizmet vermektedir.