Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda solunum sayısı birçok faktöre göre değişkenlik gösterir. Hayvanlarda solunum artıyorsa nabız hızında da artış görülmektedir. Genç hayvanların dakikada soluk sayısı yaşlı hayvanlara oranla daha fazladır. Gebelikte hayvanların solunumu erkeklerden hızlıdır.

Hayvanların Solunum Sayısı Referans Tablo

Hayvanların dakikada solunum sayısı hayvan türlerine göre farklılıklar gösterir. Solunum kontrolü yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hastalıklarda solunumun yavaşlıyorken akciğer hastalıklarında solunum sayısının artmasıdır. Uyku, bekleme gibi dinlenme esnasında yavaşlayan soluk sayısı hareket, heyecan, sıcak ve soğuk koşullarda artış göstermektedir. Aşağıdaki tabloda kedi, köpek, at, tavuk, koyun, keçi, sığır gibi hayvanların olması beklenen soluk sayısı aralıkları gösterilmektedir.

Hayvan TürüSolunum Sayısı (Dakika)
Kedi16–40
Köpek18–34
At10–14
Koyun16–34
Keçi12–15
Sığır30–32
Domuz32–58
Hayvanlarda Solunum
Hayvanlarda Solunum