Veteriner Nedir?

Veteriner

Veteriner, etimolojik olarak Latince “veterīnārius” kökünden dönüşen bir tıp terimi olup “hayvan ile ilgili” anlamına gelmektedir. Halk arasında hayvan sağlığı ile ilgili veteriner tıp alanında eğitimini tamamlamış veteriner hekim‘in kısaltması olarak da kullanılmaktadır.

Veteriner Hekimlik insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle 9.yüzyıl ve 15.yüzyıl arasında hayvan hastalıkları üzerine birçok arapça el yazması vardır. “Baytarname” olarak adlandırılan bu el yazmalarında dönemce bilinen hayvan hastalıkları ve tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. Baytar; bu eserleri yazanlar ile hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi ile uğraşan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sıfat 1937 yılından beri veteriner hekim olarak kullanılmaktadır.

Geçtiğimiz yüzyıllarda kedi, köpek gibi evcil hayvanların hastalıkları üzerine geniş çapta çalışmalar olmadığı için baytar teriminin çiftlik hayvanları, veteriner hekimin ise evcil (pet) hayvanlar üzerine çalıştığı algısı tamamen yanlıştır. Baytarname olarak karşımıza çıkan el yazmalarında incelemeler ağırlıklı olarak ruminantlar üzerine olsa da kedi ve köpek hastalıkları da anlatılmaktadır.

Veteriner Hekim Kimdir?

Veteriner hekim eski adıyla baytar, yeryüzünde yaşayan tüm hayvan türlerinin (pet hayvanları, çiftlik hayvanları, egzotik hayvanlar ve ulusal hayvanlar) sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi, üremesi, sağlığı, bakımı gibi alanlarda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişidir.

Veteriner hekim ya da halk arasındaki kullanım ile veteriner terimi, İngilizce’de kısaca vet, veterinarian, veterinary physician (veteriner hekim), veterinary surgeon (veteriner cerrah), DVM ‘Doctor of Veterinary Medicine’ (veteriner tıp doktoru) olarak kullanılmaktadır.

Veteriner hekim unvanı üniversitelerin veteriner fakültelerinde veteriner tıp alanında verilen eğitim ve intörn (stajyer) dönemin başarılı olarak tamamlanması ile kazanılır. Bunların yanı sıra hayvanlardan insanlara geçebilecek hastaların önlenmesi, denetim altında tutulması, hayvansal gıdaların kontrolü veteriner hekimin görev ve sorumluluklarıarasındadır.

Veteriner

Yazar: M. Serhat KENEZ

Yayın Tarihi: 31.12.2011

İlgili Yazılar