Hayvan Hastalıkları

Hayvan hastalıkları hakkında bilgiler ile genel hayvan hastalıklarının etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri yayınlanmaktadır.

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper)

Köpek Gençlik Hastalığı (Distemper) etkenleri ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzlarını, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Kuduz (Rabies)

Kuduz (Rabies)

Kuduz (rabies) hastalığını oluşturan etken ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzı, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltımını ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları

Brusellozis ve Kampilobakteriyozis Enfeksiyonları

Brusellozis ve kampilobakteriyozis enfeksiyonları türlere göre hastalıklar ilgili tanım, etiyoloji (etken), epizootiyoloji (bulaşma, hastalık oluşturduğu türler), patogenezis (etkeninin vücutta izlediği yol), semptomlar (belirtiler), teşhis, sağaltım ve koruma tedbirlerini açıklanmaktadır.

Marek, Gumboro, Egg Drop Syndrome (EDS-76)

Marek, Gumboro, Egg Drop Syndrome (EDS-76)

Marek, Gumboro ve EDS-76 enfeksiyonlarının etkenleri, hastalıkların oluşumunda rol oynayan faktörler, önemli klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve korunma konusunda bilgiler.