İletişim

Memleket sınırları içerisinde yaşayan her can, o ülkenin güvencesi altında olmalıdır.
Veteriner.Co, Yaşadığı yeryüzü üzerinde, hayvanların da insanlar kadar yaşama hakkı olduğuna inanır. Bu bağlamda kamuoyunun bilinçlenmesini hedefler, ihmallerin önüne geçilmesi için çalışır. Hiçbir şekilde maddi amaç gütmez!