Önemli Bilgiler

Veteriner hekimler ve hayvan severler için hayvanlar hakkında önemli bilgiler. Evcil ve büyükbaş hayvanların vücut sıcaklığı, nabız ve solunum sayısı, yetişkinlik, gebelik, kızgınlık süresi.

Birim Karşılıkları

Birimler ve Karşılıkları

Meslekte sıkça karşılaşılan semboller ve birimler sisteminin türetilmiş birimleri, simgeleri ve karşılıkları.