Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonlarının yapıcı faktörleri, semptomları, zoonotik özellikleri, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella enfeksiyonları insan ve hayvanlarda en önemli gastrointestinal (mide-barsak) hastalıklardan ikisidir. Bu mikroplar bazen başka dokularda veya sistemik (bütün vücudu etkileyen) karakterde hastalık durumlarına da yol açabilirler.

Escherichia Coli (E.Koli)‘ler normal dışkıda çok sayıda bulunur. Bunların bazı tipleri patojeniktir. Bu tiplerin barsaklarda olmamaları beklenir.

Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları
Escherichia Coli (E. Koli) ve Salmonella Enfeksiyonları

Salmonella‘lar ise normal barsak florasında bulunmazlar. Salmonellaları dışkılarında taşıyan bireyler enfekte olarak kabul edilir.

Escherichia Coli (E. Koli)

Escherichia Coli (E. Koli) enfeksiyonları evcil hayvanlarda değişik organ ve sistemlerde bozukluklar oluşturur. Buzağı septisemisi, kolostrumla maternal antikorların yeterli düzeyde alınıp alınmamasına bağlı olarak oluşur. Sağaltımındaki iki ana amaca yönelik olarak davranılır. İlki gelişen semptomları ortadan kaldırma ile ilgili iken, ikincisi, Escherichia Coli (E. Koli) bakterisinin duyarlı olduğu antibiyotiğin uygulanmasıdır. Tavuklarda ise genellikle koliseptisemi, embriyonel ölümler, koligranuloma, enteritis, ve sarı kesesi yangısı formlarıyla ortaya çıkan Escherichia Coli (E. Koli) enfeksiyonlarından korunmada genel yetiştirme hijyen prensiplerine ve temizliğe özen gösterilmelidir.

Salmonella Enfeksiyonları

Salmonella enfeksiyonları ise hayvanlarda konakçıya-özgü ve konakçıya özgü olmayan (zoonotik) enfeksiyonlar olarak gruplandırılabilir. S.gallinarum ve S.pullorum tavuklarda septisemik veya lokalize; S.abortus ovis koyunlarda ve S.abortus equi ise atlarda abart (yavru atımı) ile karakterize sorunlar oluşturur. S.gallinarum ve pullorum enfeksiyonlarında antibiyotik sağaltımı ile hayvanları tümüyle bu mikroplardan arındırmak olanaklı olmadığından ayrıca böyle bir uygulama yapılsa bile sürüde portör hayvanlar kalacağı için korunma ve kontrol yönetmeliklerine uyularak proflaksi yapılması en akılcı yöntemdir. Portör taramalarında en yaygın olarak kullanılan serolojik test “pullorum test”idir. Konakçıya özgü olmayan salmonella serotiplerinden en önemlileri S.typhimurium ve S.enteritidis’tir.