Hayvan Hastalıkları

Hayvan hastalıkları hakkında bilgiler ile genel hayvan hastalıklarının etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri yayınlanmaktadır.

Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır vebası (rinderpest) etkenleri, özellikleri, bulaşma şekilleri, klinik bulguları, teşhis metotları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler.

Şap ve Mavi Dil

Şap ve Mavi Dil Enfeksiyonları

Şap ve mavi dil enfeksiyonları ruminantları etkileyen hastalıklardandır. Bu hastalıkların etkenlerini, hayvanlarda oluşturdukları hastalık tablosunu, teşhis ve korunma yolları ve ekonomik yönden önemi ile ilgili bilgiler.

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma enfeksiyonları (mycoplasma) evcil hayvan türlerinde oluşturdukları enfeksiyon tipleri ile bu enfeksiyonların teşhisini ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı difterisi ve piyeten hastalıklarına ilişkin etken, epizootiyoloji, patogenezis, semptom, teşhis, sağıltım ve koruma ile ilgili bilgiler.

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik septisemik anaerob enfeksiyonlar bu enfeksiyonlara ait etiyoloji, epizootiyoloji, patogenezis, semptomlar, patolojik tablo, teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri hakkında bilgiler.