Hayvan Hastalıkları

Hayvan hastalıları hakkında bilgiler ile çeşitli hayvan hastalıklarının etkeni olan bakteri ve virüslerin teşhisi, etken izolasyonu, yayılma yolları ile tedavi yöntemleri paylaşılmaktadır.

Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır Vebası (Rinderpest)

Sığır Vebası (Rinderpest) etkenleri ve özellikleri, hastalığın çıkış ve yayılışında etkili olan faktörler ve bulaşma şekilleri, oluşum tarzlarını, klinik ve otopsi bulguları, teşhis metotları, sağaltım ve hastalıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgiler.

Sığır vebası yüksek mortalite nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Asya ve Afrika ülkelerinde görülmektedir. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde salgınlar ortaya çıkmış ve eradike edilmiştir. Ancak hastalık ülkemiz hayvancılığı için devamlı bir tehdit unsuru olma özelliğini korumaktadır.

Daha fazlasını oku »Sığır Vebası (Rinderpest)
Şap ve Mavi Dil

Şap ve Mavi Dil

Şap ve Mavi Dil ruminantları etkileyen hastalıklardandır. Bu hastalıkların etkenlerini, hayvanlarda oluşturdukları hastalık tablosunu, teşhis ve korunma yolları ve ekonomik yönden önemi ile ilgili bilgiler.

Ruminantları etkileyen Şap ve Mavi Dil enfeksiyonları hızlı yayılma özelliğine sahip, ekonomik yönden oldukça önemli hastalıklardır. Şap hastalığında ortaya çıkan yeni antijenik varyasyonlar nedeniyle hastalıkla savaş güçleşmektedir. Mavi dil enfeksiyonundaki et ve yapağı üretim kaybı da ekonomik önemi ortaya koymaktadır.Daha fazlasını oku »Şap ve Mavi Dil

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma) evcil hayvan türlerinde oluşturdukları enfeksiyon tipleri ile bu enfeksiyonların teşhisini ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Mikoplazmalar (mycoplasma) çeşitli hayvan türlerinde, özellikle kanatlılarda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon, başka bakterilerle komplike olduğunda tedavisi oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle hastalıktan korunmada hijyenik tedbirler önemlidir. Ayrıca aşısı bulunan mikoplazma enfeksiyonlarına karşı aşı uygulamaları aksatılmamalıdır.

Daha fazlasını oku »Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)
Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı Difterisi ve Piyeten

Buzağı difterisi ve piyeten hastalıklarına ilişkin etken, epizootiyoloji, patogenezis, semptom, teşhis, sağıltım ve koruma ile ilgili bilgiler.

Hayvanların ağız, üst solunum yolları, yutak, sindirim sistemi, genital organ mukozalar ve ayak derisinde çeşitli nekrotik ve gengrenöz enfeksiyonlarda primer ve sekonder olarak rol oynayan fusobacterium necrophous (Sphaerophorus necrophorus) önemli bir mikroorganizmadır. Bu etken çeşitli hayvan türlerinde hastalıklara neden olmaktadır.Daha fazlasını oku »Buzağı Difterisi ve Piyeten

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar

Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar bu enfeksiyonlara ait etiyoloji, epizootiyoloji, patogenezis, semptomlar, patolojik tablo, teşhis, sağaltım ve koruma tedbirleri hakkında bilgiler açıklanmaktadır. Anaerob mikroorganizmaların genel özellikleri, bu mikroorganizmaların oluşturduğu hayvan sağlığı açısından önemli ve ülkemizde de sıklıkla görülen bazı anaerob enfeksiyonlar.

Bradzot genç koyunların abomasum mukozasının hemorojik yangısı, ödem ve ulserasyonlarla karakterize toksik letal akut ve enfeksiyöz bir hastalığıdır.Daha fazlasını oku »Toksemik Septisemik Anaerob Enfeksiyonlar