Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma) evcil hayvan türlerinde oluşturdukları enfeksiyon tipleri ile bu enfeksiyonların teşhisini ve korunma yolları hakkında bilgiler.

Mikoplazmalar (mycoplasma) çeşitli hayvan türlerinde, özellikle kanatlılarda önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon, başka bakterilerle komplike olduğunda tedavisi oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle hastalıktan korunmada hijyenik tedbirler önemlidir. Aşısı bulunan mikoplazma enfeksiyonlarına karşı aşı uygulamaları aksatılmamalıdır!

Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)
Mikoplazma Enfeksiyonları (Mycoplasma)

Mikoplazmalar evcil hayvanlarda genellikle solunum sistemini etkilemektedirler. Bunun yanı sıra sığırlarda mastitis, koyun – keçilerde süt kesilmesi, konjuktivitis ve artritis, kanatlılarda ise sinovitis gibi hastalık tabloları da oluşturmaktadırlar. Etkenin yayılması solunum yolu enfeksiyonlarında öksürük, tıksırık ile, mastitiste süt ve sağım makinaları ile, konjuktivitiste ise gözyaşı ile olmaktadır.

Mikoplazma Teşhisi

Hastalığın teşhisi için laboratuvara süt, eklem sıvısı, gözyaşı akıntısı, ölmüş hayvanlardan ise lezyonlu akciğer, plöra sıvısı gibi örnekler gönderilir. Bu materyallerden özel besiyerlerine ekimler yapılarak etken izole edilmeye çalışılır. İzole edilen etkenler biyokimyasal testler ve üreme – inhibisyon testi ile identifiye edilir. Sığırlardaki plöropneumonia, keçi ciğer ağrısı ve koyun keçilerin bulaşıcı agalaksiya hastalıklarında aşılamalar ile hastalıktan korunulmaktadır. Hem bu enfeksiyonlarda hem diğerlerinde hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ekonomik kayıpları önlemek için alınması gerekli tedbirlerin başında gelmektedir.