Yapağı

Yapağı: ilkbaharda kırkılan koyun tüyü, yapak.