Vertikal bulaşma

Vertikal bulaşma: Yumurta yolu ile anneden yavruya bulaşma.