Vasyasyon

Vasyasyon: Aynı türdeki canlılar arasında gözlenen genetik nedenli farklılık. Eğer farklılık çevre etkisinden kaynaklanıyorsa modifikasyon (paravaryasyon) adını alır.