Tasarım

Tasarım: Bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, içim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünüm.