Tampon

Tampon: Asit ve bazların bir araya gelerek oluşturdukları tuzdan oluşan, pH değişmesine direnç gösteren özel pH değerine sahip bir sistem veya çözelti, buffer.