Sitopatik etki

Sitopatik etki: Virusların hücre kültürlerinde oluşturduğu değişiklik.