Sitoloji

Sitoloji: Hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerrdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalı.