Sisterna

Sisterna: Silindirik yapıda borucuk sistemi.