Sinapsis

Sinapsis: Hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmeleri.