Sinaps

Sinaps: İki nöron arasında ya da bir nöron ile başka bir hücre arasında bulunan ve uyarının özel kimyasal moleküllerin etkileşimi ile hücreden hücreye aktarıldığı özel kavşak yapısı.