Servis periyodu

Servis periyodu: İneğin doğum yaptıktan sonra başlayıp tekrar gebe kalıncaya kadar geçen süre.