Septisemi

Septisemi: Kanda mikroorganizmaların bulunması ile oluşan hastalık tablosu. Patojenik mikroorganizmaların ve zehirlerinin kanda uzun süreli bulunmasından kaynaklanan toksemi ve yüksek vücut sıcaklığıyla belirgin sistemik hastalık, kan zehirlenmesi, sepsis, hematosepsis.

İngilizce: septicemia

Fransızca: septicémie