Sağlık

Sağlık: Hastalık ve sakatlığın olmaması yanında bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu.