RNA

RNA: Ribonükleik asitin kısalımasıdır. Bazı vürüsler için kalıtımın materyali olmakla beraber başlıca görevi tüm canlılarda DNA’dan protein üretimidir.