Replikasyon

Replikasyon: İki polinükleotitten oluşan heliksin replikasyon enzimleri yardımıyla açılarak DNA’nın kendini yarı korunumlu olarak eşlemesi işlemi, DNA’nın self duplikasyonu.