Psikofizyoloji

Psikofizyoloji: Kişiler arası ve çevresel ilişkileri düzenleyen psikolojik davranış biçimleri ile fizyolojik süreçler arnsındaki ilişkileri inceleyen psikoloji dalı.