Prokaryot hücre

Prokaryot hücre: Genetik materyalini sitoplazma içinde serbest olarak bulunduran hücre.