Populasyon

Populasyon: Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin tümü. Her türlü canlı varlığın sayısal olarak yoğunluğu ve dağılımı.