Polinükleotid

Polinükleotid: Nükleoıidlerin birleşmeleriyle oluşan molekül.