Polimeraz zincir reaksiyonu

Polimeraz zincir reaksiyonu: Kalıp DNA’da istenilen bir bölgenin bazı kimyasallar ve özel sıcaklık koşullan altında laboratuar ortamında çoğaltılması işlemi.