Poikilositoz

Poikilositoz: Alyuvarların normal şekillerinden başka formlarda (yıldız, mekik, raket vs.) görülmesine verilen ad.