Patoloji

Patoloji: Yunanca pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşan ve hastalıkların bilimsel yönden incelenmesi anlamında kullanılan sözcük.