Ovaryum

Ovaryum: Dişi üreme hücrenin üretildiği organ.