Otoliz

Otoliz: Lizozom zarının parçalanarak enzim içeriğinin serbest kalmasıyla hücrenin sindirim enzimleri tarafından parçalanması.