Osteomalasi

Osteomalasi: Kemikleşmedeki bir bozukluk nedeniyle, kemiklerin sertlik ve dayanıklılıklarımn kaybolması.