Osteoklasi

Osteoklasi: Kemik dokusunu emilime uğrayabilen ve ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi.