Nörontransmitter

Nörontransmitter: Asetil kolin, epinefrin gibi sinaptik veziküllerde bulunan kimyasal iletişim maddeleri.