Nöron

Nöron: Sinir dokusunun işlevlerini yapan özel uzantıları olan hücre.