Neksus

Neksus: Düz kas hücrelerinde sarkolemmanın dış tabakasının komşu hücre zarlarının dış tabakasıyla yaptığı sıkı bağlantı türü.