Nefroz

Nefroz: Böbrek tübülüslerinin dejenarasyonu ile olan böbrek hastalığı.