Morfogenez

Morfogenez: Bir canlının gelişmesi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması.