Miyomesin filamanı

Miyomesin filamanı: Miyozin miyofilamanlarını bir arada tutmak için bağlayıcı filaman.