Mitoz

Mitoz: Hücre çekirdeğinin ve sitoplazmasının bölünmesi olayı.