Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme: Hücre çekirdeğindeki kromozomun kendi kopyasını oluşturarak iki eş hücre oluşturması süreci.