Mineral madde

Mineral madde: Doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal ÖZ yaplıarı olan inorganik kristalleşmiş katı cisim.