Metakromazi

Metakromazi: Boyaların dokuları sahip olduğu renkten farklı bir renge boyaması.